PDF 3D instrukcja obsługi

Format plików PDF jest powszechnie stosowany w obrocie dokumentami. Sprawdza się zarówno przy dokumentach tekstowych jak również rysunkach z programów CAD. Format PDF nadaje się do zapisu modeli 3D. W tym zakresie nastąpił znaczący rozwój technologi w ostatnich latach. Format PDF 3D umożliwia szybką i wysokiej jakości kompresję modeli. Dodatkową zaletą jest możliwość dopisania informacji o strukturze modelu oraz cechach obiektów wchodzących w jego skład.

Przeglądarka plików PDF 3D
Do przeglądania plików PDF 3D można używać różnych programów. Ze względu dużą popularność, bezpieczeństwo oraz bezpłatność zalecaną przeglądarką jest program Adobe Acrobat Reader.

Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
Standardowe ustawienia przeglądarki plików PDF posiadają wyłączoną opcję 3D. Przeglądanie modeli 3D wymaga zmiany ustawień dla dokumentu lub globalnie dla przeglądarki. Szczegółowy opis dostępny w odnośniku.

Włącz odtwarzanie treści 3D w pliku PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Narzędzia do nawigacji w PDF 3D – Toolbox 3D
Do zarządzania oraz nawigowania w pliku PDF 3D dostępny jest specjalny zestaw narzędzi. Za ich pomocą dostępne jest przeglądanie zawartości modelu, jego rotacja, kontrola renderingu modelu i wiele innych opcji. Ogólny opis dostępnych narzędzi dostępny w odnośniku.

Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Pomiary odległości i kątów
PDF 3D zawiera w pełni skalowalne modele. Dlatego można dokonać pomiarów odległości, promieni okręgów a nawet kątów. Zasady wykonywania pomiarów zostały opisane w odnośniku.

Pomiar obiektów 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Komentarze i notatki
PDF 3D podobnie jak jego dwuwymiarowa wersja umożliwia aktywne komentowanie zawartości. Notatki można przykleić do dowolnego obiektu. Dla każdej z niż można określić status oraz komentarz w formie odwiedzi. Jest to świetne narzędzie do konsultacji technicznych projektu. Opis zasad wprowadzania notatek do modelu znajdują się w odnośniku.

Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Widoki modelu
PDF 3D posiada standardowe widoki modelu. Są do widok aksonometryczny, widoku z boku YoZ, widoku z boku XoZ oraz widok z góry XoY. Opis zasad definicji i edycji widoków modelu znajdują się w odnośniku.

Ustawianie widoków 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Zarządzanie zawartością modelu 3D
Plik PDF 3D zawiera nie tylko informacje graficzne. Jeśli oryginalny model 3D zawierał informacje o swojej strukturze np. podział na kondygnacje oraz informacje o samych elementach składowych modelu można te informacje wydobyć. Mogą one być wykorzystane do wyświetlania wybranych fragmentów konstrukcji lub cech obiektów. Opis narzędzi do zarządzania strukturą modelu znajdują się w odnośniku.

Praca z modelami 3D – Acrobat Podręcznik użytkownika

Comments are closed.