Projekt architektoniczny stropów

Interfejs modułu strop

Zarządzanie prezentacją elementów modelu

Definicja i edycja stropu jako przegrody

  • Definicja typu stropu – układ warstw przegrody

  • Materiały, grubości warstw

  • Pola wyboru (checkbox) – informacje o przedmiarze

  • Zapis ustawień

Definicja konturu i orientacji pola stropu

Edycja konturów warstw

Przypisanie stropów do kondygnacji i definicja rzędnej stropu

Wstawienie otworów w stropie

Comments are closed.