Obliczenia połączeń podporowych w belkach drewnianych

Prowadząc obliczenia statyczne dla belek drewnianych dokonujemy sprawdzenie SGN i SGU, po otrzymaniu wyników warto również wykonać wymiarowanie połączenia jakie będzie zastosowane w miejscu podparcia belki. W przypadku oparcia beli na górnej krawędzi elementu nośnego, sprawdzeniu podlega jedynie pole docisku belki. Więcej pracy mamy w przypadku wymiarowania połączenia gdy górne lub dolne krawędzie belek są na tej samej wysokości.

  Czytaj dalej

Konstrukcja więźby dachowej

Interfejs modułu konstrukcja dachu Zarządzanie prezentacją elementów modelu Zarządzanie prezentacją elementów konstrukcji dachu Zarządzanie prezentacją warstw konstrukcji dachu Wprowadzenie murłat i płatwi pośrednich Wprowadzenie murłat i płatwi pośrednich bezpośrednie lub pośrednie z profilu połaci Wprowadzenie deski czołowej Edycja parametrów murłat … Czytaj dalej

Rozwiązanie połaci dachowych

Interfejs modułu dach Zarządzanie prezentacją elementów modelu Zarządzanie prezentacją elementów konstrukcji dachu Zarządzanie prezentacją warstw konstrukcji dachu Definicja i edycja typu dachu jako przegrody Definicja typu dachu – układ warstw przegrody Materiały, grubości warstw Pola wyboru (checkbox) – informacje o … Czytaj dalej