Rozwiązanie połaci dachowych

Interfejs modułu dach

Zarządzanie prezentacją elementów modelu

 • Zarządzanie prezentacją elementów konstrukcji dachu

 • Zarządzanie prezentacją warstw konstrukcji dachu

Definicja i edycja typu dachu jako przegrody

 • Definicja typu dachu – układ warstw przegrody

  • Materiały, grubości warstw

  • Pola wyboru (checkbox) – informacje o przedmiarze

  • Zapis ustawień

 • Obliczenia cieplno – wilgotnościowe

  • Współczynnik przenikania ciepła

  • Kondensacja pary wodnej w przegrodzie

Wprowadzenie konturu dachu

 • Metoda graficznie

 • Metoda na podstawie ścian zewnętrznych

 • Asystent budynków

Przypisanie atrybutów połaci

 • Na podstawie profilu połaci

 • Metoda bezpośrednia: kąt nachylenia, wielkość i wysokość okapu

Definicja różnych kształtów dachów

 • Dach dwuspadowy

 • Dach kopertowy

 • Dach naczółkowy

 • Dach półszczytowy

 • Dach mansardowy

Wprowadzenie kominów

 • Wymiary komina

 • Odsunięcie od warstw dachu

 • Definicja systemu wymianów

 • Wstawianie komina

  • Zastosowanie punktów tymczasowych

  • Zastosowanie geometrii pomocniczej

 • Orientacja komina

Wprowadzenie okien połaciowych

 • Wybór okna z bazy materiałowej

 • Definicja zabudowy okna

 • Definicja systemu wymianów

 • Lokalizacja okna na połaci

  • Dowolna

  • Według odsunięcia lub wysokości okna

  • Według układu łat
 • Wstawianie okna połaciowego

  • Zastosowanie punktów tymczasowych

  • Zastosowanie geometrii pomocniczej

Wprowadzenie lukarny dwuspadowej

 • Definicja wymiarów lukarny

 • Przypisanie atrybutów połaci lukarny

 • Wysokość lukarny: wg okapu/płatwi

 • Wysokość parapetu lukarny nad połać dachu

 • Odsunięcie od linii odniesienia

Definicja i edycja konstrukcji lukarny

 • Parametry murłat i płatwi

 • Parametry słupów

 • Parametry krokwi/deski koszowej

 • Parametry krokwi lukarny

 • Parametry krokwi bocznych

Edycja lukarn

 • Edycja parametrów

 • Kopiowanie

 • Przesuwanie

 • Usuwanie

Wykonanie przedmiaru robót

Wykonanie rysunku rzut połaci

Comments are closed.