Kombi-blok – fotowoltaika

Kombi-blok fotowoltaika umożliwia dystrybucję paneli fotowoltaicznych na połaci dachu. W ten sposób można wizualizować potencjalną instalację OZE i określić ilość oraz konfigurację paneli fotowoltaicznych. Zsynchronizowanie układu paneli PV z układem dachówek na połaci podniesie estetykę obiektu.

Kombi-blok do dystrybucji paneli fotowoltaicznych na połaci

Kombi-blok fotowoltaika

Lokalizacja kombi-bloku – katalog: …KOL\dach\fotowoltaika
Kombi-blok fotowoltaika to kombi blok typu dach. Można go stawiać w module dach lub konstrukcja dachu.

Cechy funkcjonalne kombi-bloku fotowoltaika

Kombi-blok wstawiane jest na połaci dachu. Po wybraniu wymaganych parametrów należy wskazać połać na której zostanie ulokowany kombi-blok. Ostatnim etapem jest wskazanie punktu bazowego, niezbędnego do ulokowania paneli PV na połaci.

Makro - fotowoltaika - parametry

Parametry podstawowe

Sekcja ma charakter ogólny. Określa materiały oraz przynależność organizacyjną paneli PV do modelu.

 • panele PV – materiał NrE – wybór materiału dla paneli PV. Materiały pomocnicze ze znakiem # nie podlegają zestawieniom materiałowym
 • panele PV – tekstura – tekstura na paneli PV
 • panele PV – kolor tekstury – dodatkowy kolor tekstury panela PV
 • MOS – warstwy – numer warstwy MOS-warstwa dla paneli PV
 • MOS – użytkownik – nazwa grupy MOS użytkownik dla paneli PV

Wymiary/rozstawy

Sekcja określająca podstawowe wymiary paneli oraz ich ilość w kierunku X i Y

 • panele PV – długość – długość panela PV
 • panele PV – szerokość – szerokość panela PV
 • panele PV – grubość – grubość panela PV
 • panele PV – rozstaw – dystans między sąsiednimi panelami 
 • ilość paneli – kierunek X – ilość paneli po długości połaci
 • ilość paneli – kierunek Y – ilość paneli po szerokości połaci

Orientacja/odsunięcia

Sekcje definiuje odsunięcie od punktu bazowego: kierunek i wartość 

 • orientacja paneli – kierunek X  – wybór systemu dystrybucji paneli PV po długości połaci ()
  • prawa – dystrybucja paneli od punktu bazowego w prawą stronę
  • lewa – dystrybucja paneli od punktu bazowego w lewą stronę
  • środek – symetryczna  dystrybucja paneli od punktu bazowego w prawą i lewą stronę
 • orientacja paneli – kierunek Y  – wybór systemu dystrybucji paneli PV po szerokości połaci (od okapu do kalenicy)
  • powyżej – dystrybucja paneli od punktu bazowego w kierunku do kalenicy
  • poniżej – dystrybucja paneli od punktu bazowego w kierunku do okapu
  • środek – symetryczna  dystrybucja paneli od punktu bazowego w kierunku do kalenicy i okapu
 • odsunięcie – kierunek X – wartość odsunięcia od punktu bazowego długości połaci 
 • odsunięcie – kierunek Y – wartość odsunięcia od punktu bazowego szerokość połaci 
 • odsunięcie – kierunek Z – wartość odsunięcia dolnej płaszczyzny panela od górnej płaszczyzny pokrycia dachu

Comments are closed.