Eksport rysunków do PDF

Generator plików PDF z rysunków to narzędzie dostępne z poziomu modułu D-CAD, który zarządza dokumentacją rysunkową. Umożliwia generowanie plików PDF z pojedynczych rysunków. Może również generować plik zbiorczy dla grupy wybranych rysunków.

Komenda

W celu wygenerowania plików PDF z rysunków należy uruchomić moduł D-CAD, a następnie komendę 1 plik – 5 eksport – 4 PDF. Na ekranie pojawi się okno eksport – PDF

Selekcja rysunków

Przed uruchomieniem procesu generowania pliku/plików PDF należy wybrać z listy rysunki, które zostaną zapisane do formatu PDF. Przy każdej nazwie rysunku na liście znajduje się pole wyboru. Jego zaznaczenie jest tożsame z wyborem rysunku. Wybór można realizować na kilka sposobów:

Eksport rysunków do PDF - selekcja rysunków

 • indywidualnie – rysunek po rysunku
 • grupowo
  • wybierając przycisk wszystkie – wszystkie rysunki w obrębie projektu
  • zaznaczając kategorię rysunków – wszystkie rysunki w obrębie kategorii
  • wybierając (! nie zaznaczając !) rysunek początkowy, następnie z klawiszem SHIFT ostatni rysunek (grupa wybranych rysunków jest podświetlona na niebiesko). Zaznaczając pole wyboru przy dowolnym z wybranych rysunków, zaznaczamy cały zbiór.

W przypadku popełnienia błędu można odznaczyć rysunki:

 • indywidualnie – rysunek po rysunku
 • grupowo
  • wybierając przycisk żadne – wszystkie rysunki w obrębie projektu
  • odznaczając kategorię rysunków – wszystkie rysunki w obrębie kategorii
  • wybierając (! nie zaznaczając !) rysunek początkowy, następnie z klawiszem SHIFT ostatni rysunek (grupa wybranych rysunków jest podświetlona na niebiesko). Odznaczając pole wyboru przy dowolnym z wybranych rysunków, odznaczamy cały zbiór.

Parametry pliku PDF

Rysunki techniczne posiadają treść, podzieloną tematycznie na warstwy rysunkowe. Procedura eksportu rysunków do PDF, może zachować taki układ lub go pominąć. Warstwy w pliku PDF można pokazywać i ukrywać. W ten sposób można kontrolować treść dokumentu PDF. Opcja struktura rysunków w PDF posiada 3 opcje:

Eksport rysunków do PDF - ustawienia warstw rysunkowych

 • warstwa rysunkowa=warstwa PDF – jest to opcja generujący układ warstw w pliku PDF identyczny do tego w rysunku CAD

Eksport rysunku do PDF z zachowanie układu warstw rysunkowych

 • grupa warstw rysunkowych=warstwa PDF – jest to opcja, która generuje tylko jedną warstwę w pliku PDF o nazwie 0 (zero).

Eksport rysunku do PDF z jedną warstwą rysunkową

 • brak warstw rysunkowych – plik PDF nie posiada warstw

Ilość plików PDF

Generując plik/pliki PDF z rysunków użytkownik zrealizować dwie opcje:

 1. grupa rysunków zostanie zapisana do jednego pliku PDF
 2. każdy rysunek otrzyma swój odpowiednik w pliku PDF

Grupa rysunków – jeden PDF

W celu zapisu grupy rysunków do jednego pliku PDF należy zaznaczyć opcję grupuj PDF – 1 plik. W takim przypadku użytkownik ma możliwość nadania nazwy pliku wynikowemu opcja nazwa pliku. Dodatkowo można kontrolować kolejność rysunków w pliku wynikowym. Do tego celu służy opcja kolejność rysunków:

Eksport rysunków do PDF - wiele rysunków - 1 PDF

 • wg widoku – kolejność rysunków jest tożsama z kolejnością rysunków na liście
 • wg nr rysunku – kolejność rysunków jest tożsama z kolejnością rysunków według ich nazw
 • wg info rysunek – kolejność rysunków jest tożsama z kolejnością rysunków według ich opisu czyli info rysunek

Jeden rysunek – jeden PDF

Istnieje możliwość generowania każdego rysunku z osobna w postaci pliku PDF. W tym celu należy odznaczyć opcję grupuj PDF – 1 plik. Okno eksport – PDF otrzyma nowe opcje. Są one związane z automatycznym nazewnictwem plików PDF, powiązanym z rysunkami:

Eksport rysunków do PDF - 1 rysunek - 1 PDF

 • przedrostek – dodatkowy opis, alfanumeryczny przed zasadniczą nazwą pliku.
 • zasadnicza nazwa pliku w oparciu o cechy rysunku:
  • nr rysunku – nazwa pliku rysunkowego
  • info rysunek – opis pliku rysunkowego
  • nr/info rysunek – nazwa i opis pliku rysunkowego
 • przyrostek – dodatkowy opis, alfanumeryczny po zasadniczej nazwie pliku.

Comments are closed.