Tryb prezentacji od v23 – grupa elementy konstrukcji

Od wersji 23 prowadzono całkowicie nowy system zarządzania wyświetlaną treścią modelu. Nowy tryb prezentacji dostępny jest teraz w formie niezależnego okna z możliwością dokowania w obszarze roboczym. Nowy system prezentacji całkowicie zastąpił stary i został zaimplementowany do wszystkich modułów projektowych.

Zakładka elementy konstrukcji

Grupa ta zarządza wyświetlaniem wszystkich elementów konstrukcji. Jej układ jest wspólny dla wszystkich modułów. W tej grupie zastosowano macierzowy układ informacji, który ma następującą strukturę:

 • górna część podzielona jest na 6 kolumn
  • każda z kolumn odpowiada za elementy z danego modułu/części budynku:
   • P – kondygnacja (piętro)
   • S – ściana
   • T – strop
   • D – dach
   • W – wiązar
   • K – konstrukcja (D-CAM)
  • w każdej kolumnie są pola wyboru ☑/☐ dla odpowiednich typów elementów: belki; płyty; krokwie itp.  Przykład włączenia krokwi w dachu:tryb prezentacji - krokwie
 • dolna część podzielona jest na 6 wierszy
  • zgodnie z podziałem na moduły pierwszy wiersz jest połączony z pierwszą kolumną P-P drugi z drugą S-S itd.
  • w polu przed nazwą części budynku można wprowadzić filtr grup MOS danej części (np.: “-2..2” lub “-2/0/6”)
  • na skrzyżowaniu tych samych kolumn i wierszy znajdują się pola wyboru. Wyświetlają (☑) lub chowają (☐) one wszystkie obiekty z danej grupy. Wybór typu belek czy grup zostaje zachowany więc jest to szybki sposób chwilowego wyłączenia całej grupy, a potem powrotu do poprzednich ustawień.  Przykład  włączenia  łat  przedścianki instalacyjnej:tryb prezentacji - ściana

Uwaga: np. w module ściana istnieje grupa do zarządzania widocznością obiektów z danej kondygnacji (elementy konstrukcji – aktualna kondygnacja) i jest powtórzona w grupie “elementy konstrukcji” – powtórzenie dotyczy obiektów z innych kondygnacji. Z kolei do aktualnej kondygnacji nie należy grupa obiektów dach czy konstrukcja dlatego macierz tej zakładki jest mniejsza.tryb prezentacji - rzut kondygnacji

Comments are closed.