Edycja wierceń

Wiercenie jest obróbką często występującą w konstrukcjach drewnianych. Konieczność edycji ich parametrów nie należy do rzadkości. Wiercenia generowane za pomocą kombi-bloków lub blach węzłowych można efektywnie edytować. Jednak wiercenia wstawiane przez użytkownika, do wersji 23 programu musiały być edytowane indywidualnie. Od wersji 23 użytkownicy mogą skorzystać z funkcji masowej edycji wierceń

Edycja wierceń – komenda

Edycja wierceń umożliwia wykonanie procesu grupowo dla wielu wierceń o różnych parametrach.
Wywołanie funkcji następuje za pomocą komendy 3 narzędzia – 04 wiercenia – 8 wiercenia – edycja moduł D-CAM

Edycja wierceń – selekcja

Selekcja wierceń realizowana jest za pomocą standardowych opcji: indywidualnie, okno, przecięcie, poligon (okno, przecięcie) oraz ostatnie i podobne.

Selekcja wierceń następuje tylko na widocznych obiektach na ekranie. Nie jest wymagana aktywacja obiektów zawierających wiercenia do edycji

Wiercenie prostopadłe/pkt-pkt

Mechanizm edycji wierceń rozróżnia wiercenia prostopadłe 3-04-5 (4101-1) oraz wiercenia pkt-pkt 3-04-5 (4101-0). Równoczesna edycji różnych typów wierceń jest niemożliwa. W przypadku wielokrotnej sekcji wierceń, kolejność selekcji ma znaczenie.

Wiercenie prostopadłe - grafika funkcji

Wiercenie prostopadłe

Wiercenie dowolne - grafika funkcji

Wiercenie dowolne

Zakończenie procesu selekcji wierceń uruchamia okno dialogowe edycji parametrów wiercenia.
Ilość wybranych wierceń jest podana w pasku okna dialogowego. Umożliwia kontrolę poprawności procesu selekcji.

Edycja wierceń – wartości parametrów

Jeżeli parametry wybranych wierceń są jednakowe to ich wartość zostanie wyświetlona np. średnica 0,04
Jeżeli parametry wybranych wierceń są różne to ich wartość zostanie zapisana w formie wieloznacznika *** (trzy gwiazdki)

Edycja wierceń - jednakowe/różne wartości parametrów

W celu zachowania oryginalnych wartości należy pozostawić wieloznacznik „***”.

Edycja wierceń – modyfikacja bezpośrednia

W celu zmiany oryginalnych wartości należy wpisać wartość bezpośrednią np. średnica 0,04.

Modyfikacja wartości przyrostowa

W przypadku wartości bezpośrednich jak i wartości zapisanych w formie wieloznacznika ***, można dokonać modyfikacji wartości metodą przyrostową:

Edycja wierceń - metoda przyrostowa

wartość bezpośrednia np. średnica 0,04 – wpis w polu 0,04+0,01 skutkuje wartością 0,05; wpis w polu 0,04-0,01 skutkuje wartością 0,03

Edycja wierceń - metoda przyrostowa

wartość w formie wieloznacznika *** – wpis w polu ***+0,01 skutkuje wartością większą od oryginalnych o 0,01; wpis w polu ***-0,01 skutkuje wartością mniejszą od oryginalnych o 0,01

Modyfikacja wartości muttiplikacja

W przypadku wartości bezpośrednich jak i wartości zapisanych w formie wieloznacznika ***, można dokonać modyfikacji wartości metodą multiplikacji za pomocą operacji mnożenia i dzielenia:

Edycja wierceń - metoda multiplikacji

wartość bezpośrednia np. średnica 0,04 – wpis w polu 0,04*2 skutkuje wartością 0,08; wpis w polu 0,04/2 skutkuje wartością 0,02

Edycja wierceń - metoda multiplikacji

wartość w formie wieloznacznika *** – wpis w polu ****2 skutkuje wartością większą od oryginalnych dwukrotnie; wpis w polu ***/2 skutkuje wartością mniejszą od oryginalnych dwukrotnie

Metody generowania wierceń

Istnieje wiele metod generowania wierceń: bezpośrednio przez użytkownika, jako elementy połączeń (czop kołkowany), funkcja blachy węzłowe, kombi-bloki, obróbki specjalne, nosiciel z obróbka typu 4 i AKS (automat konstrukcji szkieletowych)
Wszystkie w/w generują wiercenia, które podlegają edycji za pomocą komendy 3-04-8 D-CAM.
Edycja połączenia z wierceniem, obróbki blacha węzłowa, kombi-bloków, czy ponowne uruchomienie AKS skutkuje utratą zmian wprowadzonych za pomocą komendy 3-04-8 D-CAM.

Dozwolona jest edycja wszystkich wierceń bez względu na sposób ich utworzenia: kombi-bloki, połączenia, itp. Edycja może być wymagana ze względu na możliwości produkcyjne na ostatnim etapie projektu.

Edycja wierceń wywołanych za pomocą kombi-bloków, połączeń itp., zostanie poprzedzona komunikatem o skutkach i wynikach działania

 

 

 

Comments are closed.