Tryby wybierania obiektów

Selekcja elementów to jedna z najczęstszych operacji wykonywanych w procesie projektowym. Elementy można selekcjonować do różnych operacji stosując techniki filtrowania opartego na kryteriach lub stosować metody graficzne. Metody graficzne są bardziej intuicyjne i uniwersalne. Umożliwiają selekcję obiektów typu:

  • przegrody budowlane (ściany, stropy, połacie dachowe)
  • elementy budowlane (okna, drzwi, wnęki, kominy, okna połaciowe)
  • elementy panelizacji (panele ścienne, stropowe, dachowe)
  • elementy konstrukcyjne (belki, płyty, okucia, itp.)
  • obiekty specjalne (kombi-bloki, komponenty)
  • elementy rysunkowe (linie, opisy, wymiary, kreskowanie)

UWAGA!
Procedura selekcji elementów następuje po wyborze komendy podstawowej np. usuwanie elementów.

Selekcja elementów - wybór trybu

Indywidualnie

Selekcja indywidualna to domyślny system wyboru elementów. Skuteczna selekcja polega na wskazaniu kursorem krawędź obiektu. Obiekt ulega oznaczaniu przez zmianę koloru.

Tryby selekcji elementów - indywidualnie

Linia (L)

System selekcji obiektów za pomocą linii można wywołać skrótem klawiszowym „L” (litera L). System polega na wskazaniu dwóch punktów. One wyznaczają linię. Wszystkie obiekty przecięte przez wskazana linię są wybrane. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Tryby selekcji elementów - linia

Okno (N)

System selekcji obiektów za pomocą okna można wywołać skrótem klawiszowym „N” (litera N). System polega na wskazaniu dwóch punktów. One wyznaczają prostokąt. Wszystkie obiekty wewnątrz wskazanego prostokąta są wybrane. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Tryby selekcji elementów - okno

Przecięcie (K)

System selekcji obiektów za pomocą przecięcia można wywołać skrótem klawiszowym „K” (litera K). System polega na wskazaniu dwóch punktów. One wyznaczają prostokąt. Wszystkie obiekty wewnątrz wskazanego prostokąta oraz przecięte przez boki prostokąta są wybrane. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Tryby selekcji elementów - okno przecięcie

Poligon okno (Q)

System selekcji obiektów za pomocą poligon okno można wywołać skrótem klawiszowym „Q” (litera Q). System polega na wskazaniu kilku punktów. One wyznaczają poligon (wielobok). Wszystkie obiekty wewnątrz wskazanego poligonu są wybrane. Program na bieżąco wyświetla odpowiedni podgląd dwóch ostatnich segmentów poligonu. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Tryby selekcji elementów - poligon okno

Poligon przecięcie (P)

System selekcji obiektów za pomocą poligon przecięcie można wywołać skrótem klawiszowym „P” (litera P). System polega na wskazaniu kilku punktów. One wyznaczają poligon (wielobok). Wszystkie obiekty wewnątrz wskazanego poligonu oraz przecięte przez boki poligonu są wybrane. Program na bieżąco wyświetla odpowiedni podgląd dwóch ostatnich segmentów poligonu. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Tryby selekcji elementów - poligon przecięcie

Poprzednio (V)

System selekcji obiektów za pomocą opcji poprzednio można wywołać skrótem klawiszowym „V” (litera V). System polega wyborze elementów podobnych do ostatnio wybieranych. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Podobne (A)

System selekcji obiektów za pomocą opcji podobne można wywołać skrótem klawiszowym „A” (litera A). Jest to system selekcji obiektów o mieszanym charakterze graficzno-logicznym. Użytkownik wybiera jeden element, którego cechy służą do odfiltrowania pozostałych. Kryterium podobieństwa determinuje wybór pozostałych. Potwierdzeniem wyboru jest zmiana koloru wybranych elementów.

Tryby selekcji elementów - podobne

Comments are closed.