Aktywacja – filtrowanie elementów

Konstrukcje budowlane to bardzo złożone struktury zawierające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy elementów. Umiejętność wyszukiwania elementów na podstawie ich unikalnych cech jest przydatna, w niektórych sytuacja wręcz konieczna. System Dietrich’s daje możliwość zastosowania mechanizmów wyszukiwania elementów za pomocą funkcji filtr.

Filtr

Funkcja filtr jest dostępna we wszystkich modułach konstrukcyjnych: konstrukcja ścian, stropów, dachu oraz D-CAM. Funkcję uruchamia komenda 8 aktywacja – 7 selekcja – filtr.
Ustawienia filtrowania elementów można zapisać pod własnymi nazwami i są przechowywane w pliku AKTIFILT.DSI.
Dostępny jest podgląd odfiltrowanych elementów. Przycisk w dolnej części okna selekcja – filtr pogląd podświetla wybrane elementy zielonym kolorem.
Ustawienie filtrowania można jednym ruchem wyzerować. Do tego celu służy przycisk reset.

Zasady działania mechanizmu filtrowania

Algorytm funkcji filtrowania opiera się na dwóch typach działań na zbiorach: dodawania oraz iloczynu czyli części wspólnej.

Filtrowanie elementów suma.
Z operacją dodawania mamy do czynienie w przypadku możliwości wyboru wielu kryteriów w obrębię jednej opcji [NrE i przeznaczenie]. W takim przypadku, zbiór odfiltrowanych elementów z modelu będą stanowiły elementy spełniające co najmniej jeden w wybranych kryteriów.

Filtrowanie elementów iloczyn.

Jeśli zostaną wybrane kryteria filtrowania z wielu opcji, zostanie zastosowane działanie iloczyn. Wyselekcjonowane elementy muszą spełniać równocześnie wszystkie wybrane kryteria.

Kryteria filtrowania można podzielić na dwie grupy:

  • wg cech opisowych
  • wg cech geometrycznych

Comments are closed.