Aktywacja – filtrowanie elementów wg cech geometrycznych

Konstrukcje budowlane to bardzo złożone struktury zawierające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy elementów. Umiejętność wyszukiwania elementów na podstawie ich unikalnych cech jest przydatna, w niektórych sytuacja wręcz konieczna. System Dietrich’s daje możliwość zastosowania mechanizmów wyszukiwania elementów za pomocą funkcji filtr.

Filtrowanie elementów wg cech geometrycznych

Kryteria selekcji elementów wg cech geometrycznych

obróbki – funkcja umożliwia filtrowanie elementów według zastosowanych obróbek na elementach, funkcja nie wyróżnia szczegółowo typów obróbek lecz traktuje je ogólnie. Jako obróbkę rozumie się wszelkiego rodzaju wiercenia, frezowania oraz cięcia za wyjątkiem cięcia prostopadłego do osi elementu. Cięcie prostopadłe do osi elementu określane jest jako kapowanie

obróbka – brak i kapowanie – brak – elementy nie posiadające żadnych obróbek, nawet kapowania

Element bez obróbek i kapowania

obróbka – brak lub kapowanie – tak – elementy nie posiadające żadnych obróbek lub tylko kapowanie

Element bez obróbek, ale z kapowaniem

obróbka – tak i kapowanie – brak – elementy posiadające tylko obróbki ale bez kapowania

Tylko elementy z obróbkami

obróbka – tak lub kapowanie – tak – elementy posiadające obróbki lub kapowanie

Elementy z obróbkami oraz elementy z kapowaniem

wymiary/kształt płyt – to narzędzie do selekcji elementów typu płyta według ich wymiarów oraz kształtu. Funkcja dokonuje porównania rzeczywistych wymiarów elementów z wartościami podanymi przez użytkownika. W przypadku braku wartości, program sięga po dane wymiarowe zapisane w bazie danych, przypisane do NrE elementu.

wymiary – zgodność – wybór elementów o wymiarach zgodnych z przyjętymi wartościami

Elementy o wymiarach zgodnych z kryterium filtrowania

wymiary – niezgodność – wybór elementów o wymiarach różnych z przyjętymi wartościami np przyciętych

Elementy o wymiarach niezgodnych z kryterium filtrowania

kształt – zgodność – wybór elementów o niezmienionym kształcie w porównaniu do oryginału

Elementy o kształcie zgodnym z elementem oryginalnym

kształt – niezgodność – wybór elementów o zmienionym kształcie w porównaniu do oryginału za pomocą obróbek lub operacji logicznych

Elementy o kształcie niezgodnym z elementem oryginalnym

wymiary – długość – wybór  elementów według długości

zakres – wybór elementów o długości mieszczącej się w podanym zakresie, elementy o długości równej wartościom skrajnym też są brane pod uwagę

Elementy o długości w przedziale min- max
równy – wybór elementów tylko o podanej wartości Elementy o długości równej wartości podanej
mniejszy niż – wybór elementów o długości mniejszej niż podana wartość Elementy o długości mniejszej od wartości podanej
mniejszy niż lub równy – wybór elementów o długości mniejszej lub równej niż podana wartość Elementy o długości mniejszej lub równej od wartości podanej
większy niż – wybór elementów o długości większej niż podana wartość Elementy o długości większej od wartości podanej
większy niż lub równy – wybór elementów o długości większej lub równej niż podana wartość Elementy o długości większej lub równej od wartości podanej

wymiary – szerokość – wybór  elementów według szerokości

 • zakres – wybór elementów o szerokości mieszczącej się w podanym zakresie, elementy o szerokości równej wartościom skrajnym też są brane pod uwagę
 • równy– wybór elementów tylko o podanej wartości
 • mniejszy niż – wybór elementów o szerokości mniejszej niż podana wartość
 • mniejszy niż lub równy – wybór elementów o szerokości mniejszej lub równej niż podana wartość
 • większy niż – wybór elementów o szerokości większej niż podana wartość
 • większy niż lub równy – wybór elementów o szerokości większej lub równej niż podana wartość

wymiary – wysokość – wybór  elementów według wysokości

 • zakres – wybór elementów o wysokości mieszczącej się w podanym zakresie, elementy o wysokości równej wartościom skrajnym też są brane pod uwagę
 • równy– wybór elementów tylko o podanej wartości
 • mniejszy niż – wybór elementów o wysokości mniejszej niż podana wartość
 • mniejszy niż lub równy – wybór elementów o wysokości mniejszej lub równej niż podana wartość
 • większy niż – wybór elementów o wysokości większej niż podana wartość
 • większy niż lub równy – wybór elementów o wysokości większej lub równej niż podana wartość

 

Comments are closed.