Aktywacja – filtrowanie elementów wg cech opisowych

Konstrukcje budowlane to bardzo złożone struktury zawierające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy elementów. Umiejętność wyszukiwania elementów na podstawie ich unikalnych cech jest przydatna, w niektórych sytuacja wręcz konieczna. System Dietrich’s daje możliwość zastosowania mechanizmów wyszukiwania elementów za pomocą funkcji filtr.

Filtrowanie elementów wg cech opisowych

Kryteria selekcji elementów wg cech opisowych

NrE – wybór elementów według cech materiałowych. Kryterium wyboru to numer elementu NrE. Funkcja dopuszcza stosowanie wielu kryteriów równocześnie. Okno z lewej strony zawiera listę zastosowanych NrE w modelu. Strzałki między oknami umożliwiają dodawanie lub odejmowanie kryteriów filtrowania.

przeznaczanie – wybór elementów według ich zastosowania, czyli przeznaczenia. Funkcja dopuszcza stosowanie wielu kryteriów równocześnie. Użytkownik może dokonać wyboru szczegółowego przeznaczenia np. 111/krokiew lub 121/kulawka narożna lub zastosować kryteria rozszerzone dla grupy np. 100/grupa-krokwie. 

NrS – numer sortowania – wybór elementów według numerów sortowania NrS. Funkcja niezbędna przy wyszukiwaniu określonych elementów. Funkcja dopuszcza stosowanie wielu kryteriów równocześnie. Elementy pojedyncze są oddzielane znakiem”/” np. 7/8/9, grupy znakiem ”-” np. 7-9. UWAGA: ilość znaków, możliwych do wprowadzenia „na raz” w tym wierszu wynosi 250 (liczą się wszystkie znaki)

opis – wybór elementów według cech materiałowych. Kryterium wyboru jest opis zastosowany do użytego materiału

NrZ – numer zamówienia – wybór elementów według cech materiałowych. Kryterium wyboru jest numer zamówienia NrZ zastosowany do użytego materiału

typ elementu – wybór elementów według cech obiektu takich: belka, kształtownik, płyta, itp.

Comments are closed.