Kursor, wskaźnik myszy

Kursor, wskaźnik to podstawowy sposób komunikacji między programem a użytkownikiem programu. Odwzorowuje fizyczne ruchy myszy na na ekranie. Poświęćmy chwilę aby dostosować go do swoich preferencji.

Wskaźnik myszy

W programie wskaźnik przybiera dwie postacie:

W paskach zadań, paskach ikon, oknach dialogowych jest klasycznym wskaźnikiem, najczęściej w postaci strzałki. Konfigurujemy go w systemie Windows. kursor strzałka

W obszarze roboczym programu zmienia się na specjalny kursor w formie krzyża o ramionach ułożonych zawsze pionowo i poziomo (równolegle do krawędzi monitora).kursor 2D

 

W modułach projektowych 3D jest możliwość ustawienia specjalnego trybu kursora – kursor 3D. Składa się on z przecięcia 3 linii, odwzorowujących główne osie układu współrzędnych aktualnej przestrzeni roboczej (X, Y, Z). Ich orientacja zależna jest od kąta obrotu modelu na ekranie. Więcej o nim w osobnym artykulekursor 3D

Kursor

Niezależnie od trybu, kursor wyposażony jest również w mały kwadrat w centralnym punkcie u zbiegu linii, tzw. “celownik”.

Przecięcie linii kursora stanowi punkt roboczy wskaźnika, którym wskazujemy miejsca o konkretnych koordynatach XoY/Z na płaszczyznach

 

Celownik pomaga w selekcji obiektów 2D i 3D oraz we wskazywaniu punktów charakterystycznych w modelu

 

Modyfikacja celownika kursora

Z powyższych zdań można wywnioskować, że celownik kursora przejmuje większą część codziennej pracy w programie. Wszystko co zetknie się z ramką celownika zostaje wyróżnione/odnalezione. Jego wielkość zatem będzie wpływać na komfort pracy użytkownika. Rozmiar celownika możemy płynnie regulować w każdym momencie (nawet po wyborze dowolnej funkcji rysowania) kombinacją klawiszy na klawiaturze:

“Ctrl” + “+” “Ctrl” + “-”
kursor duży kursor mały

 

Comments are closed.