Kursor 3D

W modułach projektowych 3D jest możliwość ustawienia specjalnego trybu kursora – kursor 3D. Składa się on z przecięcia 3 linii, odwzorowujących główne osie układu współrzędnych aktualnej przestrzeni roboczej (X, Y, Z). Ich orientacja zależna jest od kąta obrotu modelu na ekranie.

Ustawienia kursora 3D

Aby włączyć/wyłączyć kursor 3D należy przejść do modułu D-CAM. Polecenie plik – ustawienia – parametry globalnie (1-7-2) otwiera okno “parametry globalnie”. Należy w nim odszukać wiersz “kursor 3D”kursor 3D

Do wyboru są tryby:

wielokolorowy + XYZ kursor 3D kolor +
wielokolorowy kursor 3D kolor
jednokolorowy + XYZ kursor 3D czarny + XYZ
jednokolorowy kursor 3D czarny
nie kursor 2D

Modyfikacja długości linii kursora 3D

Linie odwzorowujące osie układu współrzędnych mogą mieć dowolną długość. Można to edytować, jednak zmiany obejmą tylko tryb 3D kursora. W module D-CAM należy wybrać polecenie: plik – ustawienia – parametry globalnie (1-7-2). W wierszu “kursor 3D-rozmiar” należy podać procentową wartość długości linii.rozmiar kursora 3D

Jest ona ustalana w stosunku do aktualnej szerokości przestrzeni roboczej programu i może wynosić od 5 do 100%

20% 60% 100%
kursor 3D 20% kursor 3D 60% kursor 3D 100%

Punkt przecięcia linii kursora 3D nigdy nie jest w środku ich długości. Na każdej z linii odpowiadającej za osie X, Y, Z występuje celowe przesunięcie punktu środkowego kursora:

⅓ wartości ujemne osi / ⅔ wartości dodatnie osi

Ułatwia to orientację w kierunkach osi współrzędnych. Długość 100% nie podlega tej regule

WSKAZÓWKA: Tak jak w przypadku zwykłego kursora 2D, istnieje możliwość kalibracji wielkości celownika.

Comments are closed.