HTML – eksport modelu 3D do przeglądarki internetowej

Eksport modelu 3D do innych programów to funkcja niezbędna w procesie komunikacji między różnymi stronami procesu projektowego. Spośród wielu formatów eksportowych dostępnych w systemie Dietrich’s każdy ma swoje określone przeznaczenie i funkcjonalność. Wartym uwagi jest format HTML służący wizualizacji i konsultacji detali modelu 3D. 

model HTML

Jednak jego liczne funkcje sprawiają, że zastosowanie tej technologii wymiany danych jest znacznie szersze. 

eksport do pliku *.html

Do wykonania eksportu w tym formacie niezbędne jest zakupienie odpowiedniej wtyczki. Uaktywnia ona funkcje eksportu umieszczoną w module D-CAM: plik – eksport – HTML (1-05-04). Okno eksportu daje kilka możliwości:

  • nazwa pliku – unikalna nazwa wyeksportowanego modelu
  • wybór: – zakres modelu jaki zostanie wyeksportowany
    • wszystkie – cała zawartość 3D modelu będzie podlegać eksportowi
    • wszystkie widoczne – tylko elementy 3D aktualnie prezentowane w obszarze roboczym będą podlegać eksportowi
    • wszystkie aktywne – tylko elementy 3D zaznaczone funkcjami aktywacji będą podlegać eksportowi

eksport pliku HTML

Przycisk “ok” wygeneruje plik HTML we wskazanej w drzewku (górna część okna) lokalizacji

dodatkowe ustawienia eksportu

Specjalne okno ustawień pozwala, między innymi na selekcję typów krawędzi obiektów poddawanych eksportowi – „prezentacja krawędzi„:

eksport pliku HTML

Druga część okna dotyczy wyszukiwarki obiektów wbudowanej w przeglądarkę HTML. Potrafi ona za pomocą kamery wbudowanej w urządzenie skanować QR kody generowane z programu. Ustawienia Modelu HTML muszą być zbieżne z nagłówkami list (zestawień materiałowych) QR kodów

  • separator dla oznaczeń i wartości – znak oddzielający nazwę/oznaczenie skanowanego identyfikatora od szukanej wartości
  • oznaczenie – numeracja elementów (NrS)/komponentów/paneli – opis użytkownika, który był zastosowany do opisu kolumny z numerem identyfikacyjnym podczas generowania listy z kodami QR

eksport do chmury

Dodatkową funkcjonalnością związaną z generowaniem pliku HTML jest możliwość osadzenia go bezpośrednio “w chmurze”. To opcja dostępna dla klientów z wykupioną opieką techniczną. Dostają oni do dyspozycji nielimitowaną przestrzeń serwerową do przechowywania modeli online. Kliknięcie w przycisk “prześlij do D-Chmura” spowoduje osadzanie modelu HTML na serwerze i wygenerowanie unikalnego linku do niego. To wygodna forma udostępniania modelu gdyż wymaga przekazania jedynie linku. Wraz z linkiem generowany jest dodatkowo plik lokalnie o tej samej nazwie

eksport linku HTML

WAŻNE:

Modele na serwerze Dietrich’s przechowywane są przez 30 dni. Po tym czasie są usuwane. Modele HTML, które zostały wygenerowane lokalnie na komputerze użytkownika nie mają limitu czasowego.

Comments are closed.