Skośny okap dachu

Wykonanie skośnego okapu dachu może być z pozoru zadaniem bardzo prostym. Jednak od techniki jego zaprojektowania zależy czy osiągniemy planowany efekt.

Kształt dachu

Założeniem jest aby kształt dachu był w podstawie trapezem prostokątnym. Jego poszczególne linie powinny pełnić następujące funkcje:

  1. okap szczytowy
  2. – szczyt dachu jednospadowego (dla uproszczenia – kalenica)
  3. – okap szczytowy
  4. – okap

kształt dachu - założenia

 

Poziomy okap

Jeśli założeniem projektu jest to aby zachować poziomy okap (na jednej wysokości) to powyższy kształt konturu jest odpowiedni. Konsekwencją nierównoległości linii okapu i linii kalenicy jest w tym wypadku wznoszenie się belki kalenicowej. Krokwie będą miały naturalny, prostopadły przebieg względem linii okapu

poziomy okap

Pozioma kalenica

Jeśli założeniem projektu jest to aby zachować poziomą kalenicę to kształt konturu musi ulec drobnej modyfikacji. Należy wytworzyć krótki odcinek okapu (linia nr 5) równoległy do linii kalenicy

modyfikacja konturu dachu

Definicja parametrów połaci (kąt; okap; wysokość) powinna być wprowadzona właśnie na linii nr 5.

pozioma kalenica

Konsekwencją takiego układu jest wznoszący się okap i krokwie przebiegające pod kątem prostym do kalenicy

Wskazówka:

Prostą metodą osiągnięcia efektu poziomej kalenicy mogła by być edycja kształtu dachu opartego o kontur prostokątny

Comments are closed.