Wysunięcie okapu nad drzwi wejściowe budynku

Edytując kształt konturu dachu jesteśmy w stanie wykreować dowolne kształty połaci dachowych. Jednak metoda ta może okazać się kłopotliwa gdy nasz budynek jest już prawie skończony, a klient w ostatniej chwili zażyczył sobie “drobną zmianę” w postaci przedłużonego fragmentu okapu np. nad drzwiami wejściowymi. -“Nie ma problemu. Jaki kształt zadaszenia Pan sobie życzy?

1. Wypuszczenie prostokątnego odcinka okapu nad drzwi

Polecenie 4 edycja połaci – 4 linia – 4 dodaj prostokąt w module DACH pozwala wskazać linię właściwego okapu do modyfikacji. Dwoma punktami określamy długość oraz pozycję odcinka okapu nad drzwiami wejściowymi. Możemy w tym celu pomóc sobie geometrią pomocniczą. wybór odcinka okapu dachuW następnym kroku system poprosi nas o wprowadzenie długości docelowej wysuniętego odcinka okapu. W polu do wprowadzenia tej wartości program umieszcza wartość zmierzoną z rozstawu wcześniej wskazanych punktów. Jeśli wprowadzimy inną wartość liczbową wysunięcie będzie miało kształt trapezu równoramiennego.wysunięcie trapezowe okapu nad drzwi Ostatnim krokiem jest określenie długości wysunięcia. Metody jej wyznaczenia zostały opisane w artykule Przedłużanie lub skracanie okapu dachu

 parametry wysunięcia prostokątnego okapu dachu  krokwie nad zadaszeniem prostokątnym drzwi wejściowych

Dodatkową opcją jest przesunięcie zmodyfikowanego odcinka okapu równolegle do osi X lokalnego układu współrzędnych. Dzięki temu nasze prostokątne wysunięcie może stać się dowolnym równoległobokiem lub trapezem nierównoramiennym.wysunięcie ukośne okapu nad drzwi2. Wypuszczenie trójkątnego odcinka okapu nad drzwi

Do wykonania takiego kształtu wysunięcia służy polecenie 4 edycja połaci – 4 linia – 5 dodaj trójkąt. Analogicznie jak w poprzednim przypadku określamy jego położenie oraz gabaryty. Jedyna różnica polega na tym, że długość tego typu wysunięcia nie może być uzależniona od przypisanego do dachu systemu pokrycia. Wysunięcie ma domyślnie kształt trójkąta równoramiennego.

 parametry wysunięcia trójkątnego okapu dachu  krokwie nad zadaszeniem trójkątnym drzwi wejściowych

Podobnie jak w pierwszym przypadku możemy przesunąć wierzchołek trójkąta w prawo lub lewo parametrem w planie (X). Kształt wysunięcia będzie w takim przypadku trójkątem nierównoramiennym.

3. Wypuszczenie łukowego odcinka okapu nad drzwi

Polecenie 4 edycja połaci – 4 linia – 6 dodaj łuk pozwala zmienić wybrany, tak jak w pierwszym przypadku fragment okapu w odcinek koła. Również jego długość określana jest analogicznie jak we wcześniejszych przypadkach.

 parametry wysunięcia łukowego okapu dachu  krokwie nad zadaszeniem półokrągłym drzwi wejściowych

Dodatkowo długość możemy ustalić wpisując promień łuku liczony w planie oraz wprowadzić ilość odcinków reprezentujących projektowany łuk – ilość segmentów.

Wskazówka: Wyżej wymienionych narzędzi można używać również do tworzenia wycięć w połaciach dachowych. Wystarczy wskazać odpowiedni kierunek przy określaniu ich długości.

Uwaga: Edytując połać tą metodą nie zmieniamy ilości ani numeracji połaci na dachu. Zmiany tak powstałe są trwałe nawet podczas przeliczania dachu. Pamiętać należy jednak, że zmiana parametrów konturu dachu lub jego atrybutów spowoduje utratę ręcznie wprowadzonych zmian.

Comments are closed.