Przedłużanie lub skracanie okapu dachu

Częstym problemem projektanta jest potrzeba niewielkiej modyfikacji kształtu dachu na zaawansowanym etapie prac projektowych. Konieczność edycji parametrów połaci lub co gorsza modyfikacji profilu dachu może być zadaniem zbyt czasochłonnym w porównaniu do efektu zmian. Całe szczęście to nie jedyny sposób kreowania bryły dachu.

1. Przedłużenie okapu o wartość liczbową:

Narzędzie do edycji granic połaci dachowej (DACH 4-4-1) pozwala przesunąć dowolną linie dachu równolegle do przynależnej płaszczyzny połaci. Procedura jest prosta i intuicyjna. Przykładowo wskazujemy krawędź konturu konstrukcji w okapie a następnie w sposób graficzny możemy określić do jakiego punktu ma ona zostać wydłużona/skrócona. Alternatywnie można posłużyć się klawiszami strzałek na klawiaturze określając kierunek i długość przesunięcia. Podawana odległość jest zawsze odległością w planie. Przed wprowadzeniem zmian projektant ma zawsze możliwość skorygowania wartości przesunięcia linii w oparciu o obliczenia programu:wydłużanie okapu dachuWprowadzenie jednego z powyższych parametrów powoduje automatyczne przeliczenie pozostałych wartości.

2. Przedłużenie okapu o rzędy dachówek:

Modyfikacji okapu można dokonać w oparciu o system pokrycia przypisany do danej połaci. Określając wstępnie kierunek i wartość przesunięcia tak jak w metodzie pierwszej projektant może wywołać okno korekty przesunięcia. W nim znajdują się informacje o przyjętym na połaci rozstawie łat. Przyciskami /+ możemy modyfikować poziom okapu dodając/odejmując kolejne wartości w oparciu o rozstaw łat:wydłużanie okapu dachu w oparciu o ilość dachówek

Uwaga:

Wszystkie ręczne zmiany kształtu połaci dachu, powodujące różnice w stosunku do informacji zawartych w atrybutach linii konturu dachu. Są to informacje trwałe i niezmienne nawet przy przeliczaniu lub wejściu w edycję atrybutów połaci dachowych. Jedynie wprowadzenie nowych informacji w atrybutach linii dachowych spowoduje utratę ręcznych zmian. Przeliczenie elementów więźby dachowej w module konstrukcja dachu lub systemu pokrycia i łacenia w module dach NIE spowoduje utraty ręcznie wprowadzonych zmian w konturze połaci. Elementy takie jak krokwie czy łaty zostaną dopasowane do nowych granic dachu.

Comments are closed.