Definicja i edycja parametrów pokrycia dachu

Program Dietrich’s posiada możliwość dystrybucji na połaci dachowej dowolnego typu pokrycia. Ta przydatna funkcja może dostosować wymiary połaci do wybranego pokrycia oraz szybko podać ilość potrzebnej dachówki. W tym celu program został wyposażony w obszerną bazę systemów pokrycia czołowych producentów dachówek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić do systemu własne parametry elementów kryjących.

Każda dachówka usystematyzowana jest w typoszereg dachówek różnego przeznaczenia tworzących jeden kompletny system pokrycia dachu. Każdy z producentów posiada w swej ofercie kilka takich systemów różniących się kształtem dachówek i parametrami krycia.
W celu wprowadzenia lub modyfikacji dowolnego elementu pokrycia musimy udać się do aplikacji D-BAZA. Możemy ją uruchomić w dowolnym module programu lub w menu zarządzanie projektami (4 programy – 1 D-BAZA). Następnie w jej środowisku wybieramy polecenie (4 baza-główna – 3 dachówki-edycja).

Edytor elementów pokryciowych

Jest to narzędzie, w którym wyszczególnieni są wszyscy dostępni w bazie producenci pokrycia wraz ze swoimi wyrobami. Możemy tu skopiować całe istniejące systemy dachówek pod nową nazwą lub tylko poszczególne dachówki nadając nowy numer  każdemu elementowi. Istnieje również możliwość wprowadzenia nowego producenta z nowymi typami dachówek od podstaw. Klikamy przycisk nowy.

Definicja nowej grupy produktowej

W oknie wpisujemy nazwę nowego producenta. Możemy również kliknąć przycisk  z prawej strony otwierający listę wszystkich producentów w bazie. Tu również możemy utworzyć nowy wpis uzupełniając go o szczegółowe dane. Wypełniamy kolejne pola nadając nazwę określającą typ dachówek oraz numer pierwszego elementu. Definiujemy przeznaczenie dachówki i wpisujemy odpowiednie wartości liczbowe. Parametry krycia poszczególnych rodzai dachówek wpisujemy w oparciu o pomocniczą grafikę.

Definicja elementów typoszeregu dachówek

Kolejne dachówki dodajemy przyciskiem nowy bądź kopia podświetlając istniejącą już dachówkę. W dolnej części okna wpisujemy parametry rozmieszczania łat dla dopuszczalnych zakresów nachylenia połaci dachu (kolumna W). Ustawienia te obejmują cały typoszereg dachówki.
Tak przygotowane pokrycie dachu odnaleźć można w naszej bazie materiałowej: (4 baza-główna – 2 baza-materiałowa).

Wskazówka
Nowy materiał został stworzony w nowej kategorii „dachówki”. Można go przenieść do pozostałych systemów pokryć funkcją przesuń. W oknie dialogowym z lewej strony wyszukujemy utworzony przez nas materiał i zaznaczamy go, z prawej zaś klikamy na kategorię docelową „Dachówki” i klikamy na strzałkę między okienkami. Zabieg ten ułatwi ewentualne odszukanie wpisu w bazie w przyszłości.

Transfer danych miedzy bazami

Nowa dachówka jest gotowa do użycia w module D-Dach. W menu wybieramy (5 pokrycie/deskowanie – 1 ustawienia > 1 Edytor typ pokrycia). W oknie tym odnajdujemy utworzony przez nas typ  dachówki, określamy dodatkowe preferencje rozmieszczania pokrycia i zapisujemy ustawienia pod nową nazwa.

Dystrybucja pokrycia na połaci

Przypisujemy nowe ustawienia do dachu. Program daje możliwość modyfikacji ilość rzędów i kolumn dachówek  zmieniając odpowiednio wielkości okapów. Teraz nasze połacie dostosowane są do używanego przez nas pokrycia.

Połacie dachowe wraz z pokryciem

Comments are closed.