Deskowanie kosza dachowego – obróbki krokwi i kulawek koszowych

Deskowanie kosza można wykonać na kilka sposobów. Najprościej jest nabić deski bezpośrednio na płaszczyznę połaci dachu. Rozwiązaniem wymagającym więcej pracy jest „wpuszczenie” desek w krokiew koszową oraz krokwie zwykle. W takim przypadku konieczne jest wykonanie wycięć w elementach konstrukcji.

Zakres deskowania kosza
Zastosowanie geometrii pomocniczej do wyznaczania strefy deskowania kosza jest bardzo pomocne. Korzystając z funkcji kopiowania równoległego 03 edycja – 4 kopiuj równolegle, wyznaczamy strefę o jednakowej szerokości z lewej jak i prawej strony kosza. Linią bazową jest linia kosza. Nowe linie należy poddać edycji i dopasować do linii kalenicy oraz konturu dachu.

rzut połaci dachu rzut połaci dachu - wyznaczony obszar deskowania kosza

UWAGA
Jeśli strefy deskowania kosza występują symetrycznie lub powinny się ze sobą stykać należy wprowadzić mała szczelinę między nimi np. 10 mm. Brak takiej szczeliny uniemożliwi definicje stref funkcyjnych.

Strefy funkcyjne
Wykonanie deskowania wzdłuż linii kosza wymaga wykonania nietypowej definicji strefy okapu. Do tego celu należy zastosować funkcję 5 pokrycie/deskowanie – 8 strefy – definicja, a następnie opcję graficznie.

definicja strefy okapu dachu

Definicja strefy nr 1, czyli okapów obejmuje obszar okapu dachu oraz pasy równoległe do linii kosza.

graficzna prezentacja strefy okapu dachu

Deskowanie
Nietypowy kształt strefy deskowania wymaga wykonania odpowiednich ustawień – 5 pokrycie/deskowanie – 02 Edytor typ deskowania. Bardzo istotna jest opcja zakres deskowania. Należy ją ustawić wg powierzchni, to spowoduje że deskowanie zostanie docięte dokładnie do strefy funkcyjnej okapu.

definicja typu deskowania dachu

Deskowanie należy wykonać w warstwie krokwi czyli warstwie 0 (zero). Operację deskowania realizuje funkcja 5 pokrycie/deskowanie – 04 przypisz.

deskowanie dachu w płaszczyźnie konstrukcji

Obróbka krokwi koszowych/zwykłych
Ostatnim etapem jest wykonanie obróbek pod deskowanie. Funkcja 5 pokrycie/deskowanie – 06 obróbka krokwi realizuje niezbędne operacje zarówno w krokwi koszowej – zwiększając głębokość cięcia koszowego jak i krokwiach zwykłych wykonując wycięcie.

deskowanie kosza dachowego

Comments are closed.