Rozwiązanie połaci – kontrola, edycja rodzaju linii i typu krawędzi dachu

Rozwiązanie połaci dachu automatycznie generuje linie dachu, czyli okapy, kalenice, kosze itp. W większości przypadków rozwiązania zaproponowane przez automat spełniają oczekiwania użytkownika. Zdarza się jednak, że ingerencja użytkownika w określonych przypadkach jest niezbędna i wymagane są zmiany.

Kontrola rodzaju linii dachu
Przed przystąpieniem do modyfikacji modelu należy skontrolować jaki typ krawędzi został przypisany przez program do poszczególnych linii dachu. Do kontroli linii dachu służy komendy 3 edycja dachu → 03 kontrola. Po wywołaniu komendy ekran graficzny zostanie zmodyfikowany.

Kontrola rozwiązania połaci - rodzaj linii dachu

Okno kontrolne zawiera następujące informacje:

  • rodzaj linii dachu obliczenia – rodzaj linii dachu wynikający z rozwiązania połaci
  • typ – typ krawędzi dachu przypisany do danego rodzaju linii dachu
  • ilość – ilość linii dachu o jednakowych parametrach (rodzaj i typ)

Edycja typu krawędzi dla linii dachu

Prawidłowa definicja krawędzi dachu jest istotna z punktu widzenia prac dekarskich. Z tego względu jeśli w wyniku kontroli linii dachu zostaną dostrzeżone błędnie przypisane krawędzie należy je skorygować. Do edycji przepisanego typu krawędzi do linii dachu służy komenda 3 edycja dachu → 02 typ krawędzi. Po wywołaniu komendy pojawi się komunikat na ekranie, determinujący dalsze działania:

Edycja typu krawędzi - linii dachu

  • TAK – użytkownik pracuje w trybie poglądu, nie może dokonywać zmian i nie zostaną one wprowadzone do modelu
  • NIE – użytkownik ma pełną kontrolę, a wszelkie modyfikacje zostaną wprowadzone do modelu

Użytkownik po wskazaniu linii dachu dokonuje zmian za pomocą okna definicja typu krawędzi dachowych.

 

Comments are closed.