Rozwiązanie połaci – kontrola przenikania dachów

Dach zazwyczaj oparty jest na pojedynczym konturze. W takim przypadku przenikanie wszystkich połaci dachu jest generowane automatycznie i użytkownik nie może tego zmienić. Sytuacja jest inna kiedy dach zbudowany jest na kilku konturach. Wzajemną interakcję między dachami może kontrolować użytkownik wprowadzając określone atrybuty. Kontrola przenikania dachów dostępna jest pod komendą 3 edycja dachu → 04 przenikanie. Po wywołaniu komendy i wyborze konturu dachu pojawi się komunikat na ekranie.

Kontrola rozwiązania połaci - kolejność przenikania połaci

Wartość wpisana w oknie decyduje o sposobie przenikania połaci:

  • 0 – brak przenikania połaci, każdy z dachów jest niezależny
  • „jednakowa wartość” – wszystkie dach posiadają taki sam ranking i następuje między nimi wzajemna interakcja, przenikanie
  • „różne wartości” – im niższa wartość przypisana tym wyższa ranga dachu, dach nadrzędny (wyższy rangą) nie jest rozcinany przez dach podrzędny
kontur prostokąt – wartość 1, okap H=1m
kontur sześciobok – wartość 1, okap H=7m
Kontrola rozwiązania połaci - przykład 1
kontur prostokąt – wartość 1, okap H=1m
kontur sześciobok – wartość 1, okap H=3m
Kontrola rozwiązania połaci - przykład 2
kontur prostokąt – wartość 0, okap H=1m
kontur sześciobok – wartość 0, okap H=3m
Kontrola rozwiązania połaci - przykład 3
kontur prostokąt – wartość 2, okap H=1m
kontur sześciobok – wartość 1, okap H=3m
Kontrola rozwiązania połaci - przykład 4

Comments are closed.