Lukarna dachowa – definicja podstawowa

Lukarny są zarówno elementami doświetlenia poddasza, jak również dekoracyjnymi. Urozmaicają bryłę dachu. Duża różnorodność kształtów lukarn sprawia, że architekci mają duże pole do popisu w tej materii. Program umożliwia wprowadzenie aż siedmiu różnych typów lukarn. Definicja lukarny obejmuje nie tylko aspekty związane z jej kształtem i wymiarami, ale również typem ścian lukarn i ich położeniem, oraz wielkością otworu w połaci dachu głównego.

Definicja lukarny

Lukarny jako obiekty, są integralną częścią dachu. Lukarna musi być ustawiona całym swoim gabarytem na połaci dachu. Nie może być ustawiona powyżej linii kalenicy, ani poniżej linii okapu dachu głównego. Użytkownik ma do dyspozycji siedem różnych typów lukarn. Użytkownik graficznie wybiera interesujący go model lukarny:typy lukarn

dwuspadowa; trójkątna; szczytowa trójspadowa; jednospadowa; trapezowa; półkolista

Lukarny mogą być wstawiane na połać dachu z poziomu modułu DACH. Moduł DACH umożliwia edycję globalnych parametrów lukarny jak położenie na dachu, kopiowanie, przesuwanie czy usuwanie. Użytkownik ma specjalny zestaw ikon i komend umożliwiających wspomniane operacje.Grupa ikon dla lukarn w module Dach

  1. wstaw (2-06)
  2. kopiuj (2-07)
  3. edycja (2-08-1)
  4. przesuń (2-08-2)
  5. usuń (2-08-4)

Definicja szczegółowych parametrów lukarny odbywa się w specjalnym dedykowanym lukarnom środowisku KONSTRUKCJA LUKARN. Uruchomienie modułu następuje automatycznie w momencie wstawiania lukarny na połać dachu oraz edycji jej parametrów. Moduł można wywołać komendą 1 plik → 2 moduły → 7 konstrukcja lukarn; za pomocą ikony (rys poniżej) lub w drzewku struktury modelu:Grupa ikon umożliwiających wyboru modułów- lukarna

Moduł KONSTRUKCJA LUKARN umożliwia kontrolę takich zagadnień jak:

  • geometria lukarny
  • otwór lukarny
  • ściany lukarny
  • konstrukcja lukarny
  • szablony lukarn

Comments are closed.