Import zestawienia do D-BAZA

Program D-BAZA wykorzystywany jest głównie do generowania i obróbki danych związanych z zestawieniami materiałów i obmiarów budynków. Podstawowym źródłem informacji jest model 3D. Ta ścieżka działania jest dobrze znana.

Jednak model to nie jedyne źródło. Istnieje możliwość dodawania danych do bazy za pośrednictwem informacji zawartych w formie arkuszy kalkulacyjnych XLS i XLSX.

Szablon

Import z wykorzystaniem szablonu jest zalecaną metodą. W celu utworzenia szablonu należy wyeksportować zestawienie do arkusza kalkulacyjnego. Należy wybrać istniejące zestawienie materiałów, a następnie wybrać przycisk export poniżej listy zestawień. W oknie eksport zestawienia materiałów należy wybrać ustawienia dla zakresu eksportowanych danych (kalkulacje parametry) oraz nazwę i lokalizację pliku wynikowego. W kolejnym kroku wynikowy plik arkusza kalkulacyjnego poddajemy edycji polegającej na usunięciu wszystkiego poza pierwszym wierszem z nagłówkami tabel. Bazowy szablon można, a nawet należy dostosować do zakresu wprowadzanych danych. Jeżeli interesuje nas jedynie ograniczony zakres danych np.:

 • materiał (NrE)
 • ilość elementów
 • szerokość B
 • wysokość H/W
 • długość L

pozostałe kolumny należy usunąć aby uprościć procedurę importu.

Szablon importu belek z Excel do bazy

Import wg szablonu

Import danych w arkuszu nie wymaga uprzedniego utworzenia nowego, pustego zestawienia. W trakcie importu powstaje nowe zestawienie, którego numer oraz nazwę kreuje użytkownik. Procedurę importu danych w arkuszu rozpoczynamy od wywołania komendy 2 projekt-zarządzanie – 8 import – 2 MS EXCEL → D-BAZA. Na ekranie pojawi się okno import zestawienia materiałów z MS EXCEL. W pierwszym kroku należy wskazać plik źródłowy, z którego zostaną pobrane dane. Kolejne opcje związane są z importem danych:

 • nagłówek tabeli od wiersza – opcja umożliwia określenie numeru wiersza z nagłówkami tabel np. 1. Opcja jest bardzo przydatna i zalecana w przypadku importu danych wg szablonu. Program pomija import pierwszego wiersza z opisami oraz dokonuje analizy i rozpoznania zawartości kolumn w kolejnym etapie. Opcja „stała ilość kolumn” jest nieaktywna.
 • stała ilość kolumn – opcja przydatna w przypadku braku nagłówków tabel. Arkusz zawiera jedynie same dane, poczynając od pierwszego wiersza. W takim przypadku w opcji „nagłówek tabeli od wiersza” wpisujemy wartość zero (0), a dla opcji „stała ilość kolumn” określamy ilość kolumn, które chcemy importować. Wartość maksymalna jest limitowana rzeczywistą ilością kolumn z danymi.
 • typ listy – wybór typu zestawienia materiałów (belki, płyty, okucia, itp)
 • główna pozycja – to opcja wyboru obiektu do którego zostanie przypisane nowe zestawienie
 • nr listy – to nazwa zestawienia, jest limitowana do 3 znaków
 • text – to opis naszego nowego zestawienia
Import wg szablonu zestawienie belek z Excel do bazy - arkusz danych Import wg szablonu zestawienie belek z Excel do bazy - parametry importu

W sekcji poniżej pojawią się wartości nagłówków tabel z wiersza określonego w opcji „nagłówek tabeli od wiersza”. To bardzo ważny etap i należy wykonać go bardzo starannie. Szablon dedykowany, zawiera nagłówki tabel zgodne z systemem Dietrich’s. To umożliwia ich rozpoznanie i automatyczne zaproponowanie właściwych tabel zestawienia. Przy każdej z pozycji znajduje się pole wyboru z listą dostępnych kolumn, typów danych w zestawieniach Dietrich’s. Dodatkowo dla wartości liczbowych należy określić jednostkę importu danych.

Proces zostaje zakończony przyciskiem OK.

Widok zestawienia belek po imporcie do bazy

Import bezpośredni (bez szablonu)

Import można wykonać bez konieczności korzystania z szablonu. Arkusz z danymi wczytujemy za pomocą funkcji 2 projekt-zarządzanie – 8 import – 2 MS EXCEL → D-BAZA. Tak jak poprzednio należy wskazać plik źródłowy. Następnie ustawiamy opcje:

 • nagłówek tabeli od wiersza – wartość zero (0), jeżeli dane zaczynają się od pierwszego wiersza
 • stała ilość kolumn – wartość równa lub większa niż ilość kolumn z importowanymi danymi
 • typ listy – wybór typu zestawienia materiałów (belki, płyty, okucia, itp)
 • główna pozycja – to opcja wyboru obiektu do którego zostanie przypisane nowe zestawienie
 • nr listy – to nazwa zestawienia, jest limitowana do 3 znaków
 • text – to opis naszego nowego zestawienia

W sekcji poniżej pojawią się wartości z pierwszego wiersza arkusza z danymi. To bardzo ważny etap i należy wykonać go bardzo starannie. Funkcja pobiera pierwszą wartość z każdej z importowanej kolumny. Przy każdej z pozycji znajduje się pole wyboru z listą dostępnych kolumn, typów danych w zestawieniach Dietrich’s. Dodatkowo dla wartości liczbowych należy określić jednostkę importu danych.

Import bezpośredni zestawienie belek z Excel do bazy - arkusz danych Import bezpośredni zestawienie belek z Excel do bazy - parametry importu

Proces zostaje zakończony przyciskiem OK.

Comments are closed.