Tworzenie listy materiałowej

Tworzenie dokumentów z listami materiałowymi to ważna część pracy projektowej. Ich przygotowanie możemy dopasować do naszych upodobań i stylu pracy. Zestawienia materiałów we wszystkich modułach środowiska projektowego realizowane jest za pomocą tej samej komendy 1 plik – 9 zestawienia – 3 zest. materiałów.

Opcje dostępne w oknie tworzenia zestawienia możemy podzielić na 3 kategoriezestawienie materiału

zakres elementów oraz rodzaj materiału zostały opisane w artykule Zakres listy materiałowej

typ zestawienia

Otrzymanie listy materiałowej może nastąpić trzema sposobami:

  1. baza danych – pierwszy sposób zakłada stworzenie pośredniego pliku listy materiałowej w zapisywanego w bazie danych (1 – 9 – 1). Pozwala to na sprawdzenie oraz edycję takiego zestawienia przed ostatecznym wydrukiem. Kolejnym krokiem jest wydruk listy według zadanych parametrów z szablonu zestawienia materiałowego.
  2. dokument – drugi sposób zakłada bezpośredni wydruk zestawienia według zadanych parametrów z szablonu zestawienia materiałowego. W tym przypadku pomijane jest tworzenie pliku pośredniego zestawienia. W związku z tym nie ma konieczności otwierania bazy danych.
  3. baza danych + dokument – trzeci sposób łączy w sobie dwie powyższe funkcje drukując bezpośrednio zestawienie oraz tworząc dodatkowo plik pośredni w bazie danych

Uwaga

Jeśli program bazy danych został uruchomiony i działa w tle, opcja wyboru typu zestawienia przestaje być aktywna. W takim przypadku zestawienie trafi zawsze do bazy danych w formie pośredniego pliku zestawienia.

 

szablon zestawienia drewna

Wskazówka 1

Jeśli wybrana zostało któraś z opcji drukująca bezpośrednio dokument dla każdego z rodzajów zestawień odblokowana zostanie opcja szablonPozwala to na wybranie odpowiedniego szablonu zestawienia materiałowego a przez to określenie kształtu drukowanego zestawienia.

 

Wskazówka 2

wydruk zestawienia drewna

Przyciskając przycisk wydruk zestawienia dokonamy bezpośredniego utworzenia dokumentu ściśle według ustawień wybranego szablonu. Przyciskając przycisk ok możemy wpłynąć na parametry wydruku listy. Dla każdego z zestawień z osobna wyświetlone zostanie okno wydruku pozwalające ustawić format wyjściowy; szablon dokumentu lub nawet zmienić szablon zestawienia materiałowego. Opis okna wydruku znajduje się w artykule wydruk listy materiałowej.

Comments are closed.