Zakres listy materiałowej

Zestawienie materiału to lista elementów wbudowanych w model. O zakresie i rodzaju materiałów decyduje użytkownik w momencie tworzenia listy. Znaczenie ma tu również moduł, z którego tworzona jest lista. W każdym z nich odnajdziemy to narzędzie pod komendą 1 plik – 9 zestawienia – 3 zest. materiałów.

Opcje dostępne w oknie tworzenia zestawienia możemy podzielić na 3 kategorie:

zestawienie materiału

typ zestawienia – sposób generowania zestawienia został opisany w artykule Tworzenie listy materiałowej

zakres elementów

W zależności od modułu do zestawienia mogą trafić:

  • ściana/konstrukcja ściany:
   • budynek – elementy przynależne do ścian pochodzące ze wszystkich ścian w modelu
   • kondygnacja 1 – elementy przynależne do ścian pochodzące ze wszystkich ścian tylko w aktywnej kondygnacji
   • ściana-aktywna – elementy przynależne do ścian pochodzące tylko z aktywnej ściany
  • strop/konstrukcja stropu:
   • strop-wszystkie – elementy przynależne do stropów pochodzące ze wszystkich pól stropowych w modelu
   • kondygnacja 1 – elementy przynależne do stropów pochodzące ze wszystkich pól stropowych tylko w aktywnej kondygnacji
   • strop – elementy przynależne do stropów pochodzące tylko z aktywnego pola stropowego
  • konstrukcja dachu:
   • dach-wszystkie – elementy przynależne do dachu pochodzące ze wszystkich dachów w modelu (funkcja przyszłościowa – obecnie system Dietrich’s posiada 1 dach organizacyjny – dlatego mimo np. wielu konturów dachów funkcja zadziała tak samo jak dach)
   • dach – elementy przynależne do dachu pochodzące z aktywnego dachu
   • połać dachowa – elementy przynależne do dachu pochodzące tylko z aktywnej połaci
  • wiązar
   • wiązar – elementy przynależne do wiązarów pochodzące tylko z aktywnego wiązara
   • wiązar-wszystkie – elementy przynależne do wiązarów pochodzące ze wszystkich wiązarów w modelu
  • D-CAM
   • wszystkie – wszystkie elementy niezależnie od ich przynależności czy widoczności
   • aktywne – tylko te elementy, które zostały uprzednio aktywowane

rodzaj materiału

Okno podzielone jest na sekcje, określające grupy materiałowe, dla których można wykonać zestawienia:

 • zest. belek – tylko elementy posiadające informacje: typ obiektu – belka
 • zest. kształtowników – tylko elementy posiadające informacje: typ obiektu – kształtownik
 • zest. łączników – tylko elementy posiadające informacje: typ obiektu – łącznik
 • zest. płyt  – tylko elementy posiadające informacje: typ obiektu – płyta
 • zest. przedmiotów – tylko elementy posiadające informacje: typ obiektu – przedmiot
 • zest. komponentów – tylko elementy zgrupowane w komponent

rodzaj materiałuW każdej sekcji znajduje się pole z trzycyfrowym numerem – numeracja zestawienia. Po lewej stronie pola z numerem jest pole wyboru („ptaszek”), który należy zaznaczyć aby wykonać zestawienie elementów w danej sekcji. Po prawej stronie pola z numerem jest pole, w którym można wprowadzić nazwę lub opis danego zestawienia. Numeracja zestawień jest quasi automatyczna, program proponuje nowy numer. Jeśli użytkownik świadomie lub nie, wybierze już istniejący numer, system poinformuje o tym użytkownika.

Comments are closed.