Info-element – informacja i edycja właściwości

Każdy z elementów wstawianych do trójwymiarowego modelu konstrukcji zawiera dużą ilość formacji. Są to dane o różnorodnym charakterze: materiałowym, formie jego prezentacji graficznej, funkcji w konstrukcji, wymiarach, a nawet ciężarze i położeniu środka ciężkości. Część z tych danych podlega edycji, a pozostałe mają jedynie charakter informacyjny. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o wybranym elemencie lub zmodyfikować jego cechy należy skorzystać z funkcji info-element.

Funkcja info-element

Funkcja info-element dostępna jest tylko w modułach konstrukcyjnych: konstrukcja ścian, stropów, dachu oraz D-CAM. Dla wszystkich wymienionych modułów funkcja jest dostępna z menu podręcznego wywoływanego za pomocą środkowego przycisku myszy /SCROLL/.

Info - element menu podręczne
W takim przypadku możliwa jest selekcja jedynie jednego elementu i wyświetlenie informacji o nim.

Okno Info - element kluczowe informacje o cechach elementu
Moduł D-CAM daje możliwość wywołania komendy z menu głównego 2 edycja – 08 info-element lub za pomocą ikony. Ta metoda wywołania komendy daje nieco większe możliwości. Po pierwsze umożliwia selekcję jednego lub wielu aktywnych elementów.

Info - element wybór elementów
Jeśli wybrane, aktywne elementy różnią się między sobą, w oknie info-element pojawią się trzy gwiazdki informujące o różnicach między elementami.

Okno Info - element  grupa elementów o różnych cechach
Edycja cech elementów

Funkcja info-element może spełniać cele informacyjne, o których była mowa wcześniej oraz edycyjne. Edycja cech jest ograniczona do wybranych opcji, otwarte pola w które można wpisać lub wybrać wartości. Możliwa jest grupowa edycja cech takich jak: materiał, typ elementu, tekstura, opis.

Przykład Zmiana materiału grupy elementów z KVH na C24

Operację można wykonać jedynie z poziomu modułu D-CAM. Za pomocą narzędzi aktywacja elementów wybieramy grupę elementów wykonanych z materiału KVH. Wywołujemy komendę 2 edycja – 08 info-element. W kolejnym oknie wybieramy opcję aktywne elementy. W oknie info-element w polu NrE w miejsce wpisu KVH wprowadzamy nowy materiał C24 bezpośrednio z klawiatury lub z bazy.

Comments are closed.