Aktywacja elementów

Aktywacja elementów to forma selekcji i tworzenia specjalnych, tymczasowych zbiorów elementów. Aktywacja jako funkcja dostępna jest we wszystkich modułach konstrukcyjnych: konstrukcja ścian, konstrukcja stropu, konstrukcja dachu, D-CAM.
Aktywacja to operacja tymczasowa, zmiana modułu projektowego spowoduje zakończenia aktywacji wybranych elementów.
Podstawowym celem tworzenia zbioru elementów aktywnych jest realizowanie określonych operacji na nim takich jak: generowanie plików maszynowych i zestawienie materiałów, wizualizacja, wstawianie obróbek oraz edycja cech i położenia.

Aktywacja elementów lista funkcji.

Aktywacja elementów lista funkcji.

Aktywacja elementów pasek ikon.

Aktywacja elementów pasek ikon.

Tryb pracy
Przed przystąpieniem do aktywacji elementów należy upewnić się, jaki jest bieżący tryb selekcji elementów. Przewidziane zostały dwa tryby pracy:

 • dodawania do zbioru elementów aktywnych
 • odejmowania od zbioru elementów aktywnych

Zmiana trybu selekcji 8 aktywacja → 1 dodawanie/1 odejmowanie lub ikona nr 1


Aktualizacja v20. 
Zmiana trybu dodawanie/odejmowania jest możliwa z wykorzystaniem klawisza SHIFT, bez konieczności używania komend w/w lub ikony.


Aktywacja operacje na zbiorze
Projektant może zarządzać zbiorem aktywnych elementów. Do już istniejącego zbioru elementów aktywnych można dodawać kolejne elementy, korzystając z różnych form selekcji obiektów. Proces usuwania elementów ze zbioru aktywnych jest identyczny z procesem dodawania, lecz wymaga zmiany trybu pracy na odejmowanie.
Dostępne są również funkcje o działaniu masowym.

 • selekcja wszystkie – wybór wszystkich widocznych elementów na ekranie /ikona nr 2/
 • selekcja aktywne <=>  nieaktywne – zamiana elementów aktywnych na nieaktywne i aktywowanie elementów nieaktywnych /ikona nr 3/
 • deaktywacja – zamiana elementów aktywnych na nieaktywne /ikona nr 4/

Aktywacja metoda graficzna
Najczęściej stosowaną metodą selekcji elementów jest metoda graficzna. Projektant do tego celu może zastosować cztery różne narzędzia:

 • selekcja indywidualnie – wybór pojedynczych elementów /ikona nr 5/
 • selekcja przecięcie – wybór wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz wskazanego okna oraz przeciętych przez jego krawędzie ikona /ikona nr 7/
 • selekcja okna – wybór wszystkich elementów znajdujących się tylko wewnątrz wskazanego okna
 • selekcja linia – wybór wszystkich elementów przeciętych przez wskazaną linię /ikona nr 7/

Aktywacja według cech
Selekcja dużego zbioru elementów zwykle odbywa się na podstawie cech wspólnych. W tym celu można skorzystać z kilku narzędzi umożliwiających filtrowanie modelu.

 • selekcja filtr – zaawansowane narzędzie do filtrowania elementów na podstawie cech materiałowych, przeznaczenia, NrS, wymiarów oraz obróbek /ikona nr 8/
 • selekcja podobne – wybór wszystkich elementów o jednakowych cechach ze wskazanym elementem wzorcowym. Aby ułatwić pojęcie prawidłowej decyzji, na ekranie pojawi się podgląd elementów. Funkcja umożliwia dodawanie zbiorów.
 • selekcja poprzednio – wybór wszystkich elementów wchodzących w skład ostatniego zbioru elementów aktywnych

 

Comments are closed.