Prezentacja obciążeń konstrukcji

Algorytm obliczeniowy konstrukcji budowlanych określony przez eurokody wymaga uwzględnienia w obliczeniach wielu przypadków obciążenia konstrukcji. Szczególne wymagania w tym zakresie stawiane są dla obciążeń zmiennych środowiskowych takich jak śnieg PN-EN 1991-1-3: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-3: Oddziaływania ogólne — Obciążenie śniegiem oraz wiatr PN-EN 1991-1-4: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru. Prezentacja graficzna wszystkich przypadków obciążenia konstrukcji jednocześnie jest niemożliwa. Projektant może zarządzać treścią prezentowaną na ekranie w zakresie: typu obciążenia, przypadku oraz wariantu obciążenia.

Prezentacja obciążeń
Zarządzanie prezentacją obciążeń odbywa się z poziomu funkcji tryb prezentacji 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji. Za pomocą pól wyboru przy nazwie typu obciążenia projektant wyświetla lub ukrywa prezentację graficzną obciążeń.

zarządzanie prezentacją obciążenia konstrukcji

zarządzanie prezentacją obciążenia konstrukcji

Prezentacja obciążenia śniegiem
System prezentacji obciążenia śniegiem jest bardziej rozbudowany, ze względu na układy dwupołaciowe, przy których konieczna jest asymetria obciążenia śniegiem. Zawiera on kilka dodatkowych opcji:

całkowite, maksymalne obciążenia konstrukcji śniegiem

całkowite, maksymalne obciążenia konstrukcji śniegiem

wariantowe, asymetryczne obciążenie konstrukcji śniegiem

wariantowe, asymetryczne obciążenie konstrukcji śniegiem

  • SC – śnieg całkowity – całkowite maksymalne obciążenie połaci śniegiem
  • S1 – śnieg wariant 1 – wariant nr 1 asymetrycznego obciążenia śniegiem połaci w proporcji 100% na 50%
  • S2 – śnieg wariant 2 – wariant nr 2 asymetrycznego obciążenia śniegiem połaci w proporcji 50% na 100%

Prezentacja obciążenia wiatrem
Oddziaływanie wiatru na konstrukcje jest bardzo istotne. Wiatr może obciążać konstrukcję z różnych kierunków, powodując zarówno parcie jak i ssanie. Projektant może prezentować na ekranie obciążenia wiatrem w funkcji kierunku oraz wartości:

oznaczenie kierunków oddziaływania wiatru na konstrukcję

oznaczenie kierunków oddziaływania wiatru na konstrukcję

  • w 000 d – wiatr 0o – max – maksymalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 0o /kierunek wiatru od lewej do prawej/
  • w 000 d – wiatr 0o – min – minimalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 0o /kierunek wiatru od lewej do prawej/
  • w 090 d – wiatr 90o – max – maksymalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 90o /kierunek wiatru prostopadle do ekranu/
  • w 090 d – wiatr 90o – min – minimalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 90o /kierunek wiatru prostopadle do ekranu/
  • w 180 d – wiatr 180o – max – maksymalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 180o /kierunek wiatru od lewej do prawej/
  • w 180 d – wiatr 180o – min – minimalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 180o /kierunek wiatru od lewej do prawej/
maksymalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 0 stopni

maksymalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 0 stopni

minimalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 0 stopni

minimalne oddziaływanie wiatru w postaci parcia/ssania z kierunku 0 stopni

UWAGA
W obliczeniach uwzględnione są wszystkie przypadki obciążenia konstrukcji zgodnie z wymaganymi kombinacjami obciążeń, bez względu na aktualnie prezentowany na ekranie układ obciążeń.

Comments are closed.