Modyfikacje drukowanych dokumentów

Wiele osób zastanawia się nad możliwością wpływania na wygląd drukowanych przez siebie zestawień materiałów czy przedmiarów. Odpowiedzią na to pytanie jest wybór odpowiedniego szablonu dokumentu lub stworzenie własnego.

0Edytor szablonów

Narzędzie do tworzenia oraz edycji szablonów znajduje się w menu głównym programu pod komendą 3 programy – 4 szablony-Edytor. Dostępne wbudowane szablony zapisywane są w formacie DT3. Edycji szablonu możemy dokonać również podczas wydruku dokumentu z bazy klikając przycisk:

1Edytor posiada prostą budowę. Wyposażony jest w podstawowe narzędzia do zarządzania tworzonym plikiem oraz widokiem przestrzeni roboczej.

2Drzewiasta struktura opcji edytora pozwala w prosty sposób wpływać na wygląd poszczególnych części zestawienia.

2_1

Edycji dowolnych części arkusza dokonujemy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną opcję w bocznym menu lub użycie przycisków w jego dolnej części.

Informacje wstępne – „dokument”

4 Użytkownik może tu określić format strony drukowanego arkusza wraz z wyznaczeniem jego marginesów. Dwie kolejne opcje „czcionka” i „format akapitu” pozwalają przygotować kilka własnych ustawień do wykorzystania w różnych częściach edytora.

 Elementy dodatkowe – „stałe obiekty”

5 Ta część edytora dostarcza użytkownikowi najwięcej możliwości zmiany wyglądu zestawienia. Opcja wprowadzenia spisu treści pozwala wypunktować najważniejsze części dokumentu. Każdą ze stron można opatrzyć indywidualnym nagłówkiem i stopką. Dodatkowe pole tekstu daje możliwość wprowadzenia do arkusza dowolnych informacji tekstowych. Funkcja obraz pozwala uatrakcyjnić dokument dowolną ilością grafik.

Wskazówka:
Wykorzystanie zmiennych w różnych miejscach arkusza pozwala na stworzenie bardzo uniwersalnych i elastycznych szablonów. Zmienne to informacje pobierane z różnych części systemu. Zmiany w tych informacjach, poza szablonem dokumentu mają swoje odzwierciedlenie podczas jego wydruku.

Edycja tabel – „tekst ciągły”

6 To część odpowiadająca przede wszystkim za wygląd tabel zestawienia. Użytkownik może wpływać na rodzaj i wielkość czcionki prezentowanych informacji. Wygląd tabeli może być zmieniany poprzez różne grubości linii tabel czy marginesy w komórkach zestawienia. Odpowiednią formę można nadać również automatycznie wstawianym tytułom i notatkom towarzyszącym zestawieniu.

Uwaga:
Treści i informacje zawarte w edytorze, poza dodatkowymi polami tekstu nie podlegają edycji. Służą jedynie prezentacji wprowadzanych, wizualnych zmian. Modyfikacji treści można dokonać poprzez edycję szablonów zestawień materiałów.

 

Comments are closed.