Szablony zestawień materiału

Zestawienie materiałów jest to zbiór wybranych składników modelu zebranych ze wskazanej jego części.  Aby je utworzyć należy, w dowolnym module wybrać polecenie 1 plik – 9 zestawienia i wybrać odpowiedni rodzaj zestawienia.  Zapisywane jest ono w formie arkusza kalkulacyjnego w bazie danych projektu.

Szablon zestawienia materiału

Zestawienia materiałów drukowane są w formie elektronicznej do listy materiału. Użytkownik może wpływać na jej wygląd i treść poprzez szablony zestawieni. Edycji szablonów można dokonać z poziomu bazy danych przyciskiem ustawienia.

DBAZA

W programie mamy do dyspozycji 9 typów zestawień:

 • zestawienie drewna
 • zestawienie płyt
 • zestawienie kształtowników
 • zestawienie szablonów
 • zestawienie okien/drzwi
 • zestawienie pokrycia
 • zestawienie łączników/okuć
 • zestawienie elementów
 • zestawienie elem. przedmiaru

Na ich podstawie zostały przygotowanie gotowe szablony list zestawień zapisane w systemie.

ustawienia

Możemy je edytować lub możemy stworzyć własne szablony. Podświetlając dowolny, już istniejący klikamy przycisk kopia. W ten sposób możemy zapisać wybrany szablon pod własną nazwą i zmienić jego treść.

nowy szablon listy

Opcja nowy tworzy czysty szablon zestawienia na podstawie jednego z 9 typów zestawień. Przycisk kolumny pozwala edytować wybraną pozycję. Przyciskiem marginesy możemy dopasować okno wydruku indywidualnie do każdego wybranego szablonu. Przycisk usuń kasuje wskazaną pozycję. Wybierając opcję domyślnie możemy przywrócić oryginalne ustawienia szablonów zapisanych w programie.

Edycja treści listy materiału

Przycisk kolumny otwiera okno edycji szablonu.

lista ustawień

Znajdują się w nim, w zależności od wybranego typu zestawienia, treści dostępne do wyświetlenia na liście materiału:

 • kolumna – rodzaj informacji wyświetlanej na liście
 • opis kolumny – opis nagłówka kolumny
 • Nr – kolejność ułożenia kolumn w zestawieniu od lewej do prawej
 • dokładność/jednostka – dodatkowe parametry wyświetlanej informacji określające np. ilość miejsc po przecinku, jednostkę miary, czy sposób obliczania masy elementów (min/średn/max)
 • B – szerokość kolumny w milimetrach
 • dopasowanie – strona wyrównania tekstu informacji w komórce (lewa/środek/prawa).
 • L – zaznaczona pozycja umieszczona będzie w głównej liście materiału
 • P – zaznaczona pozycja umieszczona będzie w podsumowaniu listy

Aby wyświetlić żądaną pozycje w zestawieniu należy określić jej numer porządkowy (Nr), a następnie przypisać ją do kolumny L i/lub P. Lista zestawienia wygeneruje się prawidłowo jeśli zaznaczone będą w ten sposób przynajmniej dwie pozycje.
Dodatkowo informacje zawarte w oknie ustawień podzielone są grubą poziomą linią.

lista ustawień - podział

Informacje znajdujące się po wyżej tej linii mają charakter jednostkowy i odnoszą się do poszczególnych pozycji – elementów. Informacje poniżej mają charakter zbiorczy i sumują dane wartości.

Przykład
W oknie ustawień szablonu zestawienia drewna występują dwie informacje o długości elementów – jedna indywidualna, a druga zbiorcza (powyżej i poniżej linii). Zaznaczenie informacji indywidualnej w kolumnie L spowoduje wyświetlenie na liście głównej długości poszczególnych elementów. Zaznaczenie informacji zbiorczej w tej samej kolumnie spowoduje wyświetlenie na liście głównej długości sumarycznych drewna w poszczególnych wierszach.

1

Zaznaczenie informacji zbiorczej w kolumnie P spowoduje wyświetlenie sumarycznej długości wszystkich elementów w podsumowaniu listy. Zaznaczenie informacji indywidualnej w tej samej kolumnie nie da nam informacji w podsumowaniu.

2

 

Comments are closed.