System sortowania elementów

Sortowanie elementów

Każdy element wprowadzony do modelu posiada pewien pakiet informacji o sobie: gabaryty, materiał, obróbki itp. Są to informacje ogólne, które nie wyróżniają elementów. Aby w sposób jednoznaczny rozróżnić podobne do siebie elementy zostaje im nadany numer sortowania – w skrócie NrS. Numery te nadawane są w sposób automatyczny – system kontroluje numerację. Jednak użytkownik mimo wszystko ma pewną kontrolę nad tym procesem i może kształtować sposób nadawania numerów NrS.

numeracja

W każdym z modułów projektowych począwszy od modułu ściana, a skończywszy na module D-CAM użytkownik może ustalić parametry sortowania elementów. Po wybraniu komendy 1 plik – 8 sortowanie użutkownik ma do wyboru dwie opcje:

1. Nowa – opcja umożliwia renumerację wszystkich elementów w obrębie danego modułu zgodnie z preferencjami użytkownika; po jej uruchomieniu pojawia się okno sortowanie elementów, które posiada następujące pola:

sortowanie elementów

 • metoda sortowania – określa czy elementom o identycznych parametrach ma być nadawany ten sam czy różny numer (np.: krokwie, słupki ścian, itp.)
 • numer początkowy – określa numer, od którego rozpocznie się numeracja elementów
 • sortowanie od nowa – określa sposób podziału elementów na podzbiory, w obrębie których elementy będą numerowane poczynając od numeru początkowego; w zależności od modułu, w którym uruchomimy sortowanie dostępne będą różne opcje; np. dla modułu DACH:
  • wg obiektu – wszystkie elementy przynależne do grupy dach numerowane są po kolei, nawet w przypadku występowania w modelu kilku dachów
  • wg dachu – wszystkie elementy przynależne do grupy dach dzielone są na podzbiory typu dach, w obrębie których następuje numeracja zaczynająca się od numeru początkowego
  • wg połaci – wszystkie elementy przynależne do grupy dach dzielone są na podzbiory typu połać dachu, w obrębie których następuje numeracja zaczynająca się się od numeru początkowego

 zbiory

 • sortowanie według – określa obszar, w którym wyszukiwane będą identyczne elementy, którym będzie można nadać ten sam numer sortowania np. dla modułu ŚCIANA:
  • obiektu – identyczne elementy otrzymają ten sam numer w obrębie wszystkich ścian w modelu
  • kondygnacji – identyczne elementy otrzymają ten sam numer tylko w obrębie wszystkich ścian jednej kondygnacji
  • ściany – identyczne elementy otrzymają ten sam numer w obrębie tylko jednej ściany

sortowanie według

 • uwzględnić pakiety elementów – opcja uwzględniająca numerację pakietów elementów

2. Dodać – kontynuacja numeracji elementów wg bieżących ustawień. Elementy, w których nie dokonano żadnych zmian zachowają swoje numery sortowania. Elementy nowe, lub w których dokonano choćby najdrobniejszej zmiany otrzymają nowy, kolejny wolny numer zgodnie z ustawieniami wcześniejszego sortowania.

Sortowanie elementów to bardzo istotna funkcja. Pojawia się za każdym razem gdy po wprowadzeniu zmian w elementach chcemy przygotować dokumentację wynikową: rysunki, zestawienia, pliki maszynowe. Spójność numeracji elementów w dokumentacji jest sprawą bardzo ważną.

niekompletne sortowanie elementów

Uwaga
W przypadku tworzenia plików maszynowych należy zwrócić szczególną uwagę na to by numeracja różnych elementów konstrukcji nie powtarzała się. W obrębie jednego pliku maszynowego nie mogą występować dwa różne elementy o tym samym numerze sortowania. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to jaki numer początkowy nadawany jest dla poszczególnych części konstrukcji (ścian, stropów, dachów,…) podczas sortowania każdej z nich. Pamiętać należy przy tym, że centra ciesielskie starszej generacji (np. Hundegger P10) nie przyjmą czterocyfrowej numeracji elementów (najwyższy możliwy numer elementu to 999). Jeżeli nie można już dokonać zmian w powtarzającej sie numeracji należy stworzyć kilka osobnych plików maszynowych dla poszczególnych czści konstrukcji.

 

Comments are closed.