Edycja zestawienia materiałów

Zestawienia materiałowe generowane przez program zawierają dokładnie takie elementy które zostały wbudowane do modelu. Czasami zachodzi konieczność zmodyfikowania zestawienia materiałów. Dodanie naddatków na struganie, zmiana rodzaju materiału, ceny lub wprowadzenie zapasowego elementu nie stanowi większego problemu. Co więcej wprowadzone zmiany zostaną ujęte w końcowym zbiorczym zestawieniu.

Edycja zestawienia - menu

Edycja

Do edycji wartości elementów zestawienia można wykorzystać funkcje dostępne zarówno w formie ikon jak i również z menu głównego – kolumny. Wybór określonej funkcji będzie miał wpływ jedynie na wybrane wiersze zestawienia.

Selekcja pozycji zestawienia

Selekcji rekordów zestawienie można dokonać na kilka sposobów. Dozwolony jest wybór pojedynczych rekordów, grup rekordów lub zaznaczenie wszystkich elementów zestawienia. Wybrane rekordy zostaną oznaczone błękitnym kolorem.

Pojedynczy wiersz

Aby dokonać wyboru zaledwie jednego wystarczy za pomocą myszy wskazać go w pierwszej kolumnie zestawienia opatrzonej numerem porządkowym.

Selekcja - pojedynczy wiersz

Kilka wierszy

Selekcji kilku wierszy zestawienia dokonujemy za pomocą lewego przycisku myszy oraz przycisku CTRL z klawiatury.

Selekcja - kilka wierszy

Grupa wierszy

Selekcji kilku wierszy zestawienia dokonujemy za pomocą lewego przycisku myszy oraz przycisku SHIFT z klawiatury.

Kilka grup wierszy

Selekcji kilku wierszy zestawienia dokonujemy za pomocą lewego przycisku myszy oraz przycisku CTRL z klawiatury. Wskazujemy początkowy element grupy, następnie  wciśniętym lewym przyciskiem myszy „przesuwamy się” do rekordu docelowego.

Wszystkie wiersze

Aby dokonać wyboru całego zestawienia wystarczy wskazać za pomocą lewego przycisku myszy puste pole w miejscu przecięcia pierwszej kolumny oraz wiersza  nagłówkowego.

Selekcja - wszystkie wiersze

Przykład – dodanie naddatku na struganie 1cm.

Zadanie polega na zwiększeniu wysokości wszystkich elementów o 1 cm. Będzie to naddatek uwzględniający struganie elementu do docelowego wymiaru projektowego.

1. Dokonujemy selekcji wszystkich wierszy zestawienia
2. Z menu wybieramy funkcję – kolumny – wysokość H
3. Wprowadzamy naddatek materiały równy 1cm
4. Akceptujemy podane dane przyciskiem OK

Program dokonuje aktualizacji zestawienia. Ta operacja może wymagać trochę czau, kwestia ilości rekordów zestawienia.

UWAGA

Definicja wymiarów płyt wymagała pewnych zmian w opisie i oznaczaniu przekrojów płyt.

Funkcja szerokość B związana jest z grubością D płyty. Z kolei wysokość H odnosi się do szerokości B płyty.

Więcej informacji o możliwościach edycji wyglądu zestawienia znajdą państwo w artykule Szablony zestawień materiału.

 

Comments are closed.