Określanie masy i środka ciężkości ściany

Ile ścian można załadować na ciężarówkę? Czy żuraw udźwignie ciężar ściany zewnętrznej? W którym miejscu ściany przygotować otwory lub uchwyty transportowe? Te pytania nie są problemem dla użytkowników systemu Dietrich’s.

1. Wyznaczenie środka ciężkości

W module konstrukcja ścian wybieramy: (1 plik – 4 extra – 1 środek ciężkości).

W oknie dialogowym możemy określić warstwy, które maja być uwzględniane podczas obliczania środka ciężkości. Opcja ta jest istotna, gdyż nie wszystkie projektowane warstwy ścian muszą być prefabrykowane w zakładzie, a co za tym idzie nie powinny mieć one wpływu na środek ciężkości opuszczającej fabrykę ściany.

Nawet okna, drzwi czy łączniki będą brane pod uwagę jeśli tylko są przypisane do ściany i znajdują się w uwzględnianej warstwie. Projektant ma również możliwość określenia, dla których ścian wykonane będzie obliczenie.

Po wciśnięciu przycisku „ok” pojawia się punkt będący środkiem ciężkości ściany, o ile w trybie prezentacji (1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji) aktywna jest opcja „elementy przedmiaru”.

2. Rysunek konstrukcja ściany

Aby środek ciężkości był widoczny w dokumentacji rysunkowej należy podczas jej generowania zaznaczyć odpowiednią opcje. Wybieramy (1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek-konstrukcja ściany). W sekcji „wymiary” w lewym górnym rogu należy zaznaczyć pozycję „wymiary środek ciężkości”.

Na rysunku, oprócz wymiarów położenia środka ciężkości, pojawi się w polu tekstowym informacja o ciężarze ściany obliczonym z materiałów w zaznaczonych wcześniej warstw.

 

3. Wyznaczenie puntów mocowania ściany do transportu

Wyznaczenia środka ciężkości ściany umożliwia określenia punktów mocowania ściany do celów transportowych. Rozwiązaniem często stosowanym są zawiesia mocowane w otworach oczepu ściany. Wykonanie wymaganych otworów jest bardzo proste z wykorzystaniem kombi-bloku BELKA Z ZAWIESIAMI.

Comments are closed.