Ustawianie widoku w modułach konstrukcji ścian i stropu.

Szybka i wydajna praca wymaga dostosowania środowiska pracy do aktualnych potrzeb.
W modułach projektowych konstrukcja ścian i konstrukcja stropu wyświetlanie poszczególnych elementów możemy określić w oknie (1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji). W widoku bieżącej ściany/stropu pokazane są elementy przynależące do danej części budynku według podziału MOS. Informacje o przynależności elementu możemy zawsze szybko sprawdzić z podręcznego menu: środkowy przycisk myszy  info-element.

Informacja o elementach

Wyświetlanie elementów sąsiednich ścian, stropów czy dachu pomaga zorientować się w strukturze budynku dając czytelny obraz projektowanej konstrukcji. Precyzyjnego ustawienia tej funkcji możemy dokonać w oknie (1 plik – 7ustawienia – 2 parametry globalnie).

Definicja położenia przekrojów

Możemy tu określić jaki obszar przed („z przodu/powyżej wiązara”) i za („z tyłu/poniżej wiązara”) aktualnie projektowaną powierzchnią będzie wyświetlany.

Bereich Wand

Rysunek konstrukcji ściany/stropu będzie zawierał informacje wczytane z tak ustawionego zakresu. W pokazanym przykładzie rysunek ściany szczytowej zawiera informacje o konstrukcji dachu w jej sąsiedztwie. Podczas jego generowania (1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek-konstrukcja ścian) należy zaznaczyć by konstrukcja dachu była uwzględniana oraz pamiętać o opcji wyznaczenia i pokazania ukrytych linii. Warstwa rysunku o nazwie „ukryte” musi zostać włączona.

Wandplan

Comments are closed.