Geometria dachu w kształcie litery L

Rozwiązywanie geometrii dachu opiera się na wyznaczaniu połaci dachowych w oparciu o linie konturu dachu. Kontur dachu z kolei, jest zazwyczaj odzwierciedleniem obrysu ścian zewnętrznych budynku. Jednak przykład domu w kształcie litery „L” może zakładać wykonanie dachu na dwa różne sposoby.

Bryła dwu-szczytowa

Jest to prostszy przypadek, który zakłada wykonanie kosza oraz naroża w miejscu przełamania bryły budynku.

dwa szczytydach L2

 

 

 

 

 

Taka geometria dachu sprawia, że każda ze ścian podłużnych domu otrzymuje jedną polać dachową.

Bryła trzy-szczytowa

Dach taki można wyznaczyć dwoma sposobami:

a) Najprostszą metodą jest wprowadzenie dwóch konturów dachu odpowiadającym dwóm skrzydłom budynku

dwa kontury dachutrzy szczyty

 

 

 

 

 

Dwa penetrujące się dachy utworzą odpowiednie linie koszy.

b) Zastosowanie jednego konturu dachu wymaga jego niewielkiej modyfikacji w stosunku do układu ścian budynku. Bryła domu z trzema szczytami odpowiada idei wykonania dachu jak w przypadku domu o kształcie litery „T”. Różnica polega jedynie na tym, że jedna strona daszku litery „T” jest maksymalnie skrócona. Jednak nie całkowicie. Dla poprawnego stworzenia kontynuacji połaci za przełamaniem budynku system potrzebuje niewielkiej linii konturu, na której mógłby stworzyć połać. Na poniższym przykładzie jest to linia nr 3, która nie odzwierciedla żadnej ze ścian domu.

kontur dachu L zmodyfikowanytrzy szczyty

 

 

 

 

 

Uwaga!
W celu poprawnego wykształcenia połaci dachu program musi wykonać linię okapu nie krótszą niż 12mm!

okap 12mm
Wskazówka
Po prawidłowym rozwiązaniu geometrii dachu, linię okapu szczytowego można ręcznie skorygować do długości okapu sąsiedniej połaci funkcją 4 edycja połaci – 4 linia – 1 przesuń linię.

 

Comments are closed.