Stały numer sortowania NrS

Numer sortownia to identyfikator każdego elementu produkcyjnego budynku. Belki, płyty, okucia, itd. muszą posiadać własny identyfikator. Dba o to automatyczny system sortowania elementów obiektu i to on decyduje jaki nr w danej chwili dostanie konkretna belka. Równolegle istnieje jednak system nadawania stałych numerów elementom. W pełni kontrolowany przez projektanta, ale również z pełną odpowiedzialnością spoczywającą na nim.

Stały numer

Stały numer to numer przypisany do elementu na stałe przez użytkownika. Nie podlega zmianom przez automatyczne sortowanie konstrukcji i może go usunąć/zmienić tylko użytkownik.

W modelu oraz rysunkach 2D wyróżnia go prezentacja poprzez zamknięcie w podwójny ostry nawias << 123 >>. W zestawieniach materiałowych i plikach maszynowych prezentowany jest tak jak zwykłe numery sortowania (NrS)

System nadawania stałych numerów sortowania dostępny jest wyłącznie w module D-CAM. Polecenie plik – sortowanie – stały-numer (1-8-3) wywołuje okno:

nr początkowy lub stały

W prawym górnym rogu, w polu „stały/początkowy/ numer sortowania” należy wprowadzić dowolny numer, który chcemy nadać elementom i można zaczynać nadawanie numerów dwoma metodami.

Stałe numery – narastające

Pierwszy z przycisków okna “przypisz stałe numery sortowania zaczynając od numeru początkowego“ służy do wprowadzania stałych numerów metodą przyrostową. Numer wprowadzony w prawym górnym rogu służy jako numer początkowy. Dostaje go pierwszy element, który wskażemy lewym przyciskiem myszy. Kolejne wskazywane elementy dostają numer o 1 wyższy

przypisywanie stałego NrS rosnąco

Stałe numery – identyczne

drugi z przycisków “przypisz stały numer sortowania“ służy do wprowadzania jednego, konkretnego numeru określonego w prawym górnym rogu okna. Wszystkie elementy od pierwszego wskazanego przez kolejne, aż do ostatniego podczas trwania funkcji dostaną ten numer.

przypisywanie stałego NrS jednakowego

UWAGA: ta metoda stwarza duże ryzyko wprowadzenia jednego numeru na różnych elementach. Może to być przyczyną problemów z tworzeniem plików maszynowych CNC w formie 1 pliku dla całej konstrukcji

Kontrola dubletów

Podczas wprowadzania stałego numeru program kontroluje jego unikalność. Wszystkie pojawiające się w wyniku tej operacji dublety są komunikowane użytkownikowi w postaci okna potwierdzającego decyzję. Dodatkowo elementy posiadające dany numer są tymczasowo podświetlane.

Stały NrS - kontrola

Jeśli wybrany numer istnieje już w modelu to wprowadzenie takiego samego, stałego numeru może mieć dwa różne skutki:

  1. jeśli istniejący numer został nadany przez automatyczny system sortowania to zostanie on usunięty ze wszystkich elementów, na których występował
  2. jeśli istniejący numer został nadany przez użytkownika jako stały numer, zostanie on zachowany na wszystkich elementach, na których występował

Istnieje również możliwość odnalezienia wszystkich elementów o stałym numerze sortowania w modelu. Przycisk “aktywacja elementów o stałych numerach sortowania” dokona aktywacji wszystkich, widocznych w danej chwili elementów o stałych NrS.

Edycja i usuwanie

Aby zmienić istniejący stały numer należy go w pierwszej kolejności usunąć. W oknie (1-8-3) znajduje się przycisk “usuń stały numer sortowania”. Wskazane elementy stracą swój NrS. Tą metodą nie można usuwać numerów nadanych automatycznie.
Dopiero na “wyczyszczonym” elemencie możliwe jest wprowadzenie nowego, albo automatycznego albo stałego NrS

Comments are closed.