Model HTML – prezentacja, pokaż/ukryj

Model Dietrich’s 3D wyeksportowany do przeglądarki internetowej może podlegać swobodnej edycji w zakresie prezentowanych elementów 3D. Możemy dowolnie ukrywać i pokazywać wybrane części modelu tak by zobaczyć właściwy detal. Do dyspozycji mamy dwa systemy zarządzania widocznością.

Struktura modelu HTML

Po lewej stronie okna przeglądarki HTML znajduje się pasek struktury modelu.

Odzwierciedla on sposób usystematyzowania modelu z programu Dietrich’s. Ma ona układ drzewka, w której najwyższą grupą są struktury najbardziej ogólne takie jak dach czy kondygnacja. Najniższe struktury są konkretnymi elementami, usystematyzowanymi w warstwy danego zbioru. Pierwszy przycisk w pasku narzędzi przeglądarki modeli HTML włącza lub wyłącza widoczność paska.

1) Pokaż/ukryj – wg struktury modelu

Boczny pasek struktury modelu daje możliwość kontroli wyświetlania i ukrywania elementów. Obok każdego poziomu w drzewku struktury znajduje się symbol oka. Oznacza on widoczność danego elementu lub grupy elementów.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w symbol oka powoduje zmianę znaku na oko przekreślone. Oznacza ono ukrycie danego elementu lub grupy elementów. Ponowne kliknięcie przywraca widoczność.

2) Pokaż/ukryj – graficznie

Druga metoda wykorzystuje opcje z paska narzędzi “prezentacja

ukryj – element – pozwala na schowanie wskazanego pojedynczego elementu poprzez kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszy
ukryj – grupę – pozwala na schowanie całej grupy elementów poprzez wskazanie jednego elementu należącego do tego zbioru. Elementami w takim zbiorze są wszystkie obiekty należące do warstwy o tym samym numerze, niezależnie od rodzaju przegrody
pokaż wg struktury – przywraca widoczność elementów ukrytych dwoma powyższymi narzędziami. Nie przywraca widoczności obiektów ukrytych metodą “wg struktury modelu
pokaż wszystko – przywraca widoczność wszystkich elementów, niezależnie od metody ukrycia.

Wskazówka:

Pasek “prezentacja” pozwala na sterowanie prezentacją modelu w sposób zbliżony do trybu OpenGL w programie Dietrich’s. Do dyspozycji mamy różne sposoby prezentacji tekstur i krawędzi oraz dwa tryby rzutowania: 

tryb perspektywy tryb równoległy
HTML równoległy

Comments are closed.