Optymalizacja prezentacji krawędzi elementów – typy krawędzi

Prezentacja obiektów realizowana jest za pomocą krawędzi elementów. Za ich pomocą opisywane jest kształt obiektów. Im bardziej skomplikowanych kształt elementu tym więcej jest generowanych krawędzi. Ich nadmiar powoduje chaos i zamieszanie z wyborem właściwych krawędzi. Problem jest szczególnie dokuczliwy w przypadku obiektów zawierających łuki oraz otwory. Mechanizm optymalizacji wyświetlania krawędzi umożliwia dopasowanie ilości krawędzi do właściwego poziomu co poprawia czytelność modelu.

krawędzie - prezentacja

Grafika powyżej prezentuje dwa systemy wyświetlania krawędzi elementów. Z lewej strony widoczne są wszystkie krawędzie, z prawej strony krawędzie elementów poddane optymalizacji.

typ krawędzi, sylwetka

optymalizacja prezentacji krawędzi opiera się na dwóch rodzajach linii:

 • krawędź
 • sylwetka

Krawędzie elementów są prezentowane zgodnie z wybranymi ustawieniami. Sylwetka to parametr dedykowany dla elementów krzywoliniowych jak walce i rury. Sylwetka wymusza prezentację zewnętrznych krawędzi ograniczających kształt elementu. 

Każdy typ krawędzi oraz sylwetka posiada swój identyfikator: 0, 1, 2, 3…. Wybór identyfikatora skutkuje wyświetleniem adekwatnej krawędzi lub sylwetki. Dozwolony jest wybór wielokrotny 0/1/2 jak również 0/2. 

Jak do tej pory, w użyciu sprawdziły się się cztery typy krawędzi 0, 1, 2, 3 oraz jeden typ sylwetki 0. Funkcjonalności i zastosowanie typów krawędzi i sylwetki:

 • krawędź 0 – istotna dla wymiarowania
 • krawędź 1 – nieistotna dla wymiarowania, stosowana jest w miejscach ostrych wierzchołków elementów o przekroju profilowanym
 • krawędź 2 – przejście między łukami, zaokrągleniami, stosowana jest dla elementów o przekroju profilowanym
 • krawędź 3 – nieistotna, pozostałe krawędzie
 • sylwetka 0 – wszystkie krzywe: łuki, koła i zaokrąglone obszary

Typ krawędzi i sylwetka to cecha indywidualna krawędzi obiektu. Ich zastosowanie można podzielić na 3 grupy:

 • Krawędzie kształtowników/belek o skomplikowanym przekroju poprzecznym
 • Krawędzie wierceń i innych procesów maszynowych
 • Krawędzie elementów biblioteki oraz krawędzi definiowane przez użytkownika

definicja typu krawędzi w modelu

Parametry typu krawędzi można kontrolować samodzielnie. Za pomocą specjalnej funkcji można zdefiniować i edytować parametry krawędzi elementów np. biblioteki elementów.

Funkcja 1-5-5 typ krawędzi w D-CAM umożliwia definicję lub edycję wybranych typów krawędzi elementów. Funkcja związana jest z dostępnością biblioteki elementów w licencji.

typ krawędzi - parametry

Należy wybrać typ krawędzi w oknie dialogowym, z następnie wskazać krawędzie, dla których zostanie dopisany wybrany typ.

Obróbki wykonane na elemencie np. wiercenie lub wycięcie, powodują lokalne przerwanie krawędzi, generują prawidłowy obraz elementu.

definicja typu krawędzi w bazie materiałowej

Dla kształtowników/belek o skomplikowanym przekroju poprzecznym kluczowe znaczenie mają krawędzi określające gabaryt elementu. Krawędzie wewnętrzne mają drugorzędne znaczenie. Kształtowniki i belki o skomplikowanym przekroju poprzecznym wymagają definicji przekroju poprzecznego w bazie materiałowej. Dla każdego punktu przekroju poprzecznego można przypisać odpowiedni typ krawędzi. Podłużne krawędzie wychodzące z danego punktu otrzymuję odpowiedni typ krawędzi.

Obróbki wykonane na elemencie np. wiercenie lub wycięcie, powodują lokalne przerwanie krawędzi, generują prawidłowy obraz elementu.

Zasady definicji typów krawędzi dla elementów o profilu przekroju zostały opisane w osobnym artykule: “Baza materiałowa – definicja typów krawędzi

wiercenia i obróbki

Zoptymalizowana reprezentacja krawędzi jest pomocna dla wierceń, ponieważ często w modelu występuje wiele małych wierceń, z których tylko kilka krawędzi jest potrzebnych.

wiercenie - krawędzie

Podłużne krawędzie wierceń są automatycznie ustawione na „Sylwetka 0”. W zależności od ustawienia wyświetlane są tylko najbardziej zewnętrzne krawędzie podłużne wiercenia. Krawędzie te obejmują zawsze średnicę na ekranie.

Krawędzie otworu wlotowego i wylotowego dla wiercenia otrzymują automatycznie typ  krawędzi 0. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przenikania wiercenia z inną obróbką.

 

Krawędzie powstałe w wyniku wszelkich obróbek są bardzo ważne i dlatego otrzymują typ krawędzi 0.

zarządzanie prezentacją krawędzi

Zarządzanie prezentacją krawędzi realizowane jest z poziomu funkcji 1-7-1 tryb prezentacji, dostępnej w każdym module. Narzędzie jest również dostępne na etapie generowania dokumentacji rysunkowej 1-01 oraz eksportu modelu do formatu HTML (D-CAM 1-05-04)krawędzie tryb prezentacji

Zasady stosowania typów krawędzi:

 • Brak wpisu spowoduje prezentację wszystkich typów krawędzi i nie zostaną wyznaczone sylwetki elementów.
 • Wpis określa typ krawędzi. Dla wybranych wartości zostaną wyświetlone typy krawędzi elementów oraz wyznaczone sylwetki.
 • Wybór typów krawędzi nie wymaga ciągłości. Dopuszczalne jest następujące wpisy 0/1/2 jak również 0/2.

UWAGA: Na prezentację elementów w trybie OpenGL mają wpływ cechy indywidualne elementu określone w cechach info-element. Opcje prezentacja krawędzi oraz wygładzanie krawędzi. Krawędzie elementów ukryte na tym etapie nie mogą być wyświetlane z poziomu typu krawędzi. Taki efekt jest w trybie cieniowania i teksturowania z krawędziami. Wybór trybu prętowego dla OpenGL spowoduje wyłączenie z tej reguły. Kontrola prezentacji krawędzi realizowane jest z poziomu typu krawędzi.

Comments are closed.