Baza materiałowa – definicja typów krawędzi

System reprezentacji krawędzi jest szczególnie przydatny przy obiektach o profilowanym przekroju poprzecznym. Rodzaje krawędzi elementów są definiowanie w bazie materiałowej poprzez określenie typu każdego z narożników profilu poprzecznego.

Definiując profil poprzeczny elementów w tabeli, można wybrać typ krawędzi przy każdym narożniku profilu. Podgląd profilu wyróżni narożniki w zależności od wybranego typu –

 • kwadraty dla krawędzi
 • gwiazdki dla sylwetek

Wyróżnikiem dla różnych typów krawędzi są kolory:

 • 0 = czarny
 • 1 = niebieski
 • 2 = zielony
 • 3 = szary
 • 4 = czerwony

edycja profilu przekroju

Definicja każdego narożnika indywidualnie dla każdego rekordu w bazie byłaby bardzo czasochłonna. Wprowadzono więc pomocną funkcję, która zmienia za jednym razem wszystkie rekordy w ramach jednej grupy produktów.

W oknie definicji przekroju profilu pojawił się nowy przycisk “typ krawędzi-schowek”. Kopiuje on do schowka przypisany układ typów krawędzi danego przekroju.

Można je wkleić do pliku tekstowego np. “krawędzie.txt”. Plik można utworzyć w dowolnej lokalizacji i o dowolnej nazwie. Po wklejeniu treść pliku wygląda przykładowo tak:

0,0,0,2,3,3,2,2,3,3,2,0,0,0,0,2,3,3,2,2,3,3,2,0,0

Każdy narożnik oznaczony jest numerem:

 • 0 oznacza typ krawędzi 0
 • 1 typ krawędzi 1 itd.
 • 10 oznacza sylwetkę 0
 • 11 sylwetkę 1 itd.

krawędzie-notatnik

WSKAZÓWKA: Przed ciągiem cyfr można dodać opis, którego materiału dotyczy ustawienie. Opis należy zakończyć znakiem równości ”=”. Np.:

HEB=0,0,0,2,3,3,2,2,3,3,2,0,0,0,0,2,3,3,2,2,3,3,2,0,0

IPE=0,0,0,2,3,3,2,2,3,3,2,0,0,0,0,2,3,3,2,2,3,3,2,0,0

plik, np. “krawędzie.txt” musi zostać zapisany. W bazie mat. zamknij okno definicji profilu poprzecznego. Wskaż (podświetl) wybrany rekord lub całą grupę rekordów, a następnie naciśnij przycisk “typy krawędzi” na dole ekranu. Wskaż ścieżkę do pliku tekstowego np. “krawędzie.txt”. Jego zawartość będzie wyświetlana poniżej. Podświetl linię z zapisanymi typami krawędzi i wciśnij OK. Zostaną one wprowadzone do wcześniej wybranego rekordu lub grupy rekordów zmieniając ich typy krawędzi.definicja typów krawędzi

UWAGA: Jeśli w grupie rekordów znajdują się takie, których liczba narożników nie odpowiada wybranym ustawieniom zostaną one pominięte w procesie zamiany typów krawędzi. Ponadto nazwy tych rekordów zostaną automatycznie skopiowane do schowka. Można je wkleić do pliku tekstowego by później dokonać ich edycji.

WSKAZÓWKA: Aby nadać wszystkim narożnikom ten sam typ krawędzi należy wprowadzić do pliku tekstowego określone linie:

Alle_Kantentyp0=1

Alle_Kantentyp0=2

Alle_Kantentyp0=3

Alle_Kantentyp0=10

Alle_Kantentyp10=0

ustawienie to działa niezależnie od kształtu przekroju poprzecznego

Comments are closed.