Chmura punktów – skanowanie laserowe

W przypadku renowacji lub rozbudowy obiektów już istniejących konieczna jest inwentaryzacja obiektu. Zakres inwentaryzacji czasami bywa bardzo szeroki. W takim przypadku można rozważyć zastosowanie nowoczesnych technik pomiaru opartych o skanowanie laserowe. Rezultatem takich pomiarów jest olbrzymia ilość danych w postaci tzw. chmury punktów. Dane w takiej formie można importować bezpośrednio do środowiska projektowego Dietrich’s. Na ich podstawie zostanie oparty proces projektowania konstrukcji.

Sprawne zarządzanie danymi mierzonymi w gigabajtach (GB) wymaga zastosowania kilku technik. Jedną z nich jest redukcja gęstości skanów. Polega ona na określeniu wymiarów sześcianu, do którego są redukowane punkty skanu. W efekcie otrzymujemy jeden punkt zastępczy.

Druga metoda polega na wydzieleniu mniejszych przestrzeni z punktami tzw. CLIP BOX’y. W tym przypadku ograniczamy dane do obszaru zainteresowań. Możliwe jest zapisanie specjalnych scen z w/w ustawieniami. W ten sposób można szybko dostosować obszar roboczy oraz opracowane dane pomiarowe.

Dane pomiarowe ze skanowania laserowego wczytywane są do programu na bazie standardowego formatu danych *.e57. Dlatego nie ma potrzeby stosowania, żadnego dodatkowego oprogramowania do przetwarzania danych. Każde dostępne urządzenie na rynku obsługuje ten format.

Praca z chmurą punktów oferuje następujące możliwości:

  • Punkty z importowanej chmury są punktami rzeczywistymi. Można je wykorzystać do pomiarów, rysowania geometrii 3D, 2D oraz wstawiania obiektów 3D
  • Każda płaszczyzna robocza oferuje ograniczenie przestrzeni widoczności modelu za pomocą opcji CLIP BOX. Wydzielenie obszaru obejmuje model i jego elementy ale również chmurę punktów wczytaną do modelu. Takie rozwiązanie daje możliwość dodatkowego ograniczenia i dopasowania danych pomiarowych.
  • Ortofotomapy są generowane na płaszczyznach roboczych wg obszaru ograniczenia CLIP BOX. Takie rozwiązanie daje możliwość wprowadzanie geometrii pomocniczej 2D na płaszczyźnie roboczej. Cały czas można korzystać z przyciągania do punktów zaimportowanej chmury
  • Możliwość generowania ortofotomap dla rzutu kondygnacji to wygodne rozwiązanie przy wstawianiu ścian oraz stolarki otworowej

Comments are closed.