Kopiowanie elementów więźby dachowej

System kopiowania elementów konstrukcji więźby dachowej, uległ rozbudowie od wersji v 22. Podstawowe narzędzie do kopiowania krokwi z połaci na połać 5 konstrukcja – 5 krokwie – 5 kopiuj umożliwia masowe kopiowanie i nie uległo zmianie. Nowa opcja 5 konstrukcja – 03 kopiuj elementy umożliwia indywidualne kopiowanie elementów. Dostępna jest z poziomu menu głównego jak również z poziomu menu podręcznego (prawy przycisk myszy). Jednocześnie można zaznaczyć jedynie jeden element do kopiowania.

Kopiowanie – typy elementów

Takie ograniczenie umożliwiło rozszerzenie grupy kopiowanych elementów. Dozwolone jest kopiowanie następujących typów obiektów:

 • krokwie
Kopiowanie elementów więźby - krokwie
 • murłaty i płatwie
Kopiowanie elementów więźby - płatwie
 • płatwie kalenicowe
Kopiowanie elementów więźby - płatew kalenicowa
 • ukośne krokwie
Kopiowanie elementów więźby - krokiew ukośna
 • wznoszące płatwie (z wyjątkiem przypadku nadzacios typ – wysokość)
Kopiowanie elementów więźby - płatwie wznoszące
 • krokwie koszowe/narożne
Kopiowanie elementów więźby - krokiew narożna i koszowa

Mechanizm kopiowania

Mechanizm kopiowania elementów więźby dachowej nie jest prostym procesem kopiowania. Tak na prawdę kopiowane są parametry elementu kopiowanego takie jak: materiał, przeznaczenie, przekrój i połączenia z innymi elementami więźby dachowej. W ten sposób skopiowany element staje się aktywnym elementem konstrukcji, podlegającym w pełnym zakresie edycji: cech i położenia.

Procedura kopiowania elementu konstrukcji więźby umożliwia wykorzystuje metodę graficzną. Po wybraniu elementu do skopiowania należy wskazać punkt bazowy, a następnie punkt docelowy. Obiekty można kopiować w obrębie jednej połaci oraz z połaci na połać. 

Obróbki podstawowe i dodatkowe

Aktywny proces kopiowania elementów więźby automatycznie generuje obróbki wynikające z interakcji między nowym elementem, a już istniejącymi. Wszystkie kopiowane elementy, w miejscu docelowym pełnią swoje funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem, generując interakcje z elementami sąsiednimi. Kopiowanie ma charakter interaktywny:

 • skopiowane płatwie generują automatycznie zaciosy na krokwiach docelowej połaci.
 • skopiowane krokwie, krokwie koszowe/narożne, ukośne krokwie otrzymują zaciosy od płatwi z docelowej połaci.
 • skopiowane krokwie i krokwie ukośne automatycznie łączą się z krokwią koszową/narożną.

Kopiowanie elementów więźby - obróbki bazowe

Jeżeli kopiowany element więźby zawiera obróbki wykonane specjalnie przez użytkownika np. wiercenia, odcięcie – obróbki i ich parametry zostaną zachowane na skopiowanych elementach.

Kopiowanie elementów więźby - obróbki użytkownika

Proces kopiowania uwzględnia obróbki wykonane przez użytkownika na kopiowanym elemencie. Obróbki wiercenia, wycięcia, cięcia, itp. wykonane na elemencie źródłowym zostaną również wykonane na elemencie skopiowanym.

Płatwie 

Kopiowanie płatwi i płatwi kalenicowych możliwe jest zarówno w wariancie pełnej długości oraz ograniczonej długości. W przypadku kopiowania płatwi o ograniczonej długości możliwe są dwa warianty:

 • zachowujemy oryginalną długość – należy jedynie wskazać pkt początkowy płatwi i zakończyć funkcję prawym przyciskiem myszy
 • definiujemy nową długość – należy jedynie wskazać pkt początkowy i pkt końcowy płatwi
  W przypadku, gdy kopiowana płatew wchodzi w kolizję z otworami w połaci dachowej (komin, okno połaciowe) automatycznie pojawi się pytanie o podział lub zachowanie ciągłości płatwi

Krokwie

Dozwolone jest kopiowanie krokwi stałych oraz krokwi dystrybucyjnych. Skopiowana krokiew stała umieszczona w polu między krokwiami dystrybucyjnymi, spowoduje zmianę parametrów dystrybucji sąsiednich krokwi. W przypadku kopiowania krokwi dystrybucyjnych ich cecha może zostać zachowana lub zostać zamieniona na krokiew stałą. Zachowanie cech krokwi dystrybucyjnej spowoduje jej dystrybucję na możliwym odcinku.

Comments are closed.