Kopiowanie elementów więźby – płatwie

Funkcja kopiowania elementów więźby dachowej to opcja wprowadzona do wersji 22 programu. Pozwala kopiować obiekty typu krokwie i płatwie

Płatew, płatew kalenicowa i murłata

Przebieg procesu kopiowania płatwi kalenicowej jest zależny od kilku czynników. Jednym z nich jest długość płatwi: pełna lub ograniczona

Pełna długość

Kopiowanie płatwi o pełnej długość jest uproszczone. Po wyborze komendy i wskazaniu płatwi, należy wskazać punkt docelowy. Punkt docelowy definiuje połać do której zostanie przypisana skopiowana płatew kalenicowa. Dlatego zaleca się wskazać dowolny punkt na połaci, do której ma zostać przypisana płatew kalenicowa. Jeżeli wybrany punkt zostanie wybrany dowolnie pojawi się okno korekty współrzędnych lecz nie ma to większego znaczenia.

Jeżeli zostanie wybrany punkt, przynależny do kilku połaci, na przykład na linii kalenicy, zachodzi konieczność wyboru połaci. Program zasugeruje połać do, której zostanie przypisana płatew kalenicowa (połać zostanie wyróżniona). Za pomocą prawego przycisku myszy możliwy wybór innej połaci. Lewy przycisk myszy, równoznaczny jest z akceptacją wyróżnionej połaci.

Wybór punktu docelowego poza dachem, jest nieprawidłowy. Program zareaguje komunikatem Brak połaci dachu! i powróci do trybu wyboru punktu docelowego.

Kopiowanie elementów więźby - procedura dla płatwi pełna długość

Ograniczona długość

Tylko kopiowanie płatwi kalenicowej o ograniczonej długości daje możliwość kontroli długości płatwi w trakcie procedury kopiowania. Płatew o pełnej długości kopiuje płatew o pełnej długości, a płatew o organicznej długości, płatew o ograniczonej długości. Po wyborze komendy i wskazaniu płatwi, należy wskazać 1-szy punkt dla długość płatwi. To bardzo ważny punkt, wskazuje punkt początkowy docelowej płatwi kalenicowej oraz określa połać do której zostanie ona przypisana. Dlatego zaleca się wskazać punkt na połaci, do której ma zostać przypisana płatew kalenicowa. Jeżeli zostanie wybrany punkt, przynależny do kilku połaci, na przykład na linii kalenicy, zachodzi konieczność wyboru połaci. Wybór punktu poza dachem, jest nieprawidłowy. Jeżeli wybrany punkt spełni oczekiwania można wskazać punkt końcowy – 2-gi punkt dla długość płatwi. Może on znajdować się zarówno na połaci jak i poza nią. Wyznacza on jedynie długość płatwi kalenicowej. Pominięcie wyboru 2-gi punkt dla długość płatwi (prawy przycisk myszy) skutkuje wstawieniem obiektu o długości równej obiektowi źródłowemu.

Kopiowanie elementów więźby - procedura dla płatwi ograniczona długość

Płatew wznosząca

Pełna długość

Kopiowanie płatwi wznoszącej o pełnej długość jest uproszczone. Po wyborze komendy i wskazaniu płatwi wznoszącej, należy wskazać punkt docelowy. Punkt docelowy definiuje położenie płatwi. Nowa płatew musi przez niego przechodzić. Dlatego zaleca się wskazać punkt na połaci. Jeżeli zostanie wybrany punkt, przynależny do kilku połaci, na przykład na linii kosza, zachodzi konieczność dodatkowego wyboru połaci. Wybór punktu poza dachem, jest nieprawidłowy.

Kopiowanie elementów więźby - procedura dla płatwi ukośnej pełna długość

Ograniczona długość

Tylko kopiowanie płatwi wznoszącej o ograniczonej długości daje możliwość kontroli długości płatwi w trakcie procedury kopiowania. Płatew o pełnej długości kopiuje płatew o pełnej długości, a płatew o organicznej długości, płatew o ograniczonej długości. Po wyborze komendy i wskazaniu płatwi, należy wskazać 1-szy punkt dla długość płatwi.

Kopiowanie elementów więźby - procedura dla płatwi ukośnej ograniczona długość

To bardzo ważny punkt, wskazuje punkt początkowy docelowej płatwi wznoszącej oraz określa połać do której zostanie ona przypisana. Dlatego zaleca się wskazać punkt na połaci. Jeżeli zostanie wybrany punkt, przynależny do kilku połaci, na przykład na linii kosza, zachodzi konieczność dodatkowego wyboru połaci. Wybór punktu poza dachem, jest nieprawidłowy. Jeżeli wybrany punkt spełni oczekiwania można wskazać punkt końcowy – 2-gi punkt dla długość płatwi. Może on znajdować się zarówno na połaci jak i poza nią. Wyznacza on jedynie długość płatwi wznoszącej. Pominięcie wyboru 2-gi punkt dla długość płatwi (prawy przycisk myszy) skutkuje wstawieniem obiektu o długości równej obiektowi źródłowemu.

Comments are closed.