Kopiowanie elementów więźby – krokwie

Funkcja kopiowania elementów więźby dachowej to opcja wprowadzona do wersji 22 programu. Pozwala kopiować obiekty typu krokwie i płatwie

Krokiew

Procedura kopiowania krokwi ma charakter czysto graficzny. Po wyborze komendy i wskazaniu krokwi, należy wskazać punkt bazowy kopiowania. Następnie wskazujemy położenie punktu docelowego. Zaleca się wskazać punkt na połaci. Jeżeli zostanie wybrany punkt, przynależny do kilku połaci, na przykład na linii kalenicy, zachodzi konieczność wyboru połaci. Wybór punktu poza dachem, jest nieprawidłowy. Ostatni etap to definicja potencjalnego przesunięcia położenia krokwi w stosunku do punktu docelowego. Podanie wartości dodatniej oznacza zbliżenie się, a wartość ujemna skutkuje oddaleniem od krokwi bazowej.

Kopiowanie elementów więźby - procedura dla krokwi

Typ krokwi

Kopiując krokiew kopiowane są również jej atrybuty: stała, dodatkowa i dystrybucyjna. Kopiowanie krokwi dystrybucyjnej może zmienić jej atrybut. W wyniku kopiowania może pozostać dystrybucyjną lub stać się stałą. Kopiowanie z zachowaniem atrybutu dystrybucyjnego ma sens, gdy krokiew jest kopiowana na pustą połać lub w między krokwie stałe. Próba skopiowania krokwi z zachowaniem atrybutu między lub obok krokwi dystrybucyjnych zakończy się niepowodzeniem.

Krokiew ukośna

Przebieg procesu kopiowania krokwi ukośnej jest niezależny od długości krokwi: pełna lub ograniczona. Procedura kopiowania krokwi ukośnych jest podobna do procedury kopiowania krokwi. Po wyborze komendy i wskazaniu krokwi, należy wskazać punkt bazowy kopiowania. Następnie wskazujemy połać, na którą zostanie skopiowana krokiew. Ostatni etap do wskazanie położenie punktu docelowego. Zaleca się wskazać punkt na połaci. Jeżeli zostanie wybrany punkt, przynależny do kilku połaci, na przykład na linii kalenicy, zachodzi konieczność wyboru połaci. Wybór punktu poza dachem, jest nieprawidłowy. Nowa krokiew ukośna musi przez niego przechodzić.

Kopiowanie elementów więźby - procedura dla krokwi ukośnej

Kopiowanie krokwi o ograniczonej długości, skutkuje ograniczoną długością krokwi. Długość krokwi docelowej jest zawsze równa długości obiektu źródłowego.

Krokiew koszowa i narożna

Ze względu na restrykcyjne położenie krokwi koszowych i narożnych na dachu, proces ich kopiowania jest bardzo uproszczony. Po wyborze komendy i wskazaniu krokwi koszowej lub narożnej, należy wskazać adekwatnie linię kosza lub naroża. Na tym kończy się cały proces.

Comments are closed.