Atrybuty krokwi – stała, dystrybucyjna i dodatkowa

Krowie mogą posiadać specjalne atrybuty, które wpływają na sąsiednie krokwie w aspekcie dystrybucyjnym. Trzy podstawowe atrybuty dostępne są na poziomie standardowego systemu wstawiania krokwi (funkcja 5 konstrukcja – 5 krokwie – 2 krokwie). Są to: stałe, dodatkowe i dystrybucyjne. Szersza gama atrybutów krokwi jest dostępna dla asystentów: dachu, lukarny i paneli dachowych.

Atrybuty krokwi: stała, dodatkowa, dystrybucyjna

Krokwie stałe

Krokwie stałe, to podstawowy i najczęściej stosowany atrybut krokwi. Możliwe jest wstawienie pojedynczych elementów jak również dystrybucja na wskazanym odcinku. Krokiew stała umieszczana jest w miejscach charakterystycznych np. skrajna krokiew na połaci, styk krokwi narożnych/koszowych, itp. Krokiew stała dzieli połać na mniejsze odcinki dystrybucyjne.  Aby wstawić krokiew stałą, należy w oknie dialogowym funkcji krokiew w opcji:

 • uwzględniaj krokwie przy rozmieszczaniu – wybrać TAK-> krokiew stała.

Atrybuty krokwi - wstawianie krokwi stałej i dodatkowej

Następnie wybrać jeden z dwóch przycisków:

 • stała/dodatkowa x1 – skutkuje wstawieniem tylko jednej krokwi
 • stała/dodatkowa pkt->pkt – skutkuje rozmieszczeniem krokwi na wskazanym odcinku przez dwa punkty.

Ich cechą charakterystyczną jest kolor brązowy. Brak możliwości zmiany atrybuty na dodatkowy lub dystrybucyjny. 

Krokwie dodatkowe

Krokwie dodatkowe pełnią funkcję pomocniczą. Krowie dodatkowe nie wpływają w żaden sposób na dystrybucję krokwi. Zwykle są to zwielokrotnione elementy w celu uzyskania większej nośności np. skrajne krokwie lukarny. Krokiew pomocnicze można stosować w wariantach ze skróceniem długości, jako elementy pomocnicze do mocowania wymianów okien połaciowych lub kominów. Aby wstawić krokiew dodatkową, należy w oknie dialogowym funkcji krokiew w opcji:

 • uwzględniaj krokwie przy rozmieszczaniu – wybrać NIE-> krokiew dodatkowa.

Następnie wybrać jeden z dwóch przycisków:

 • stała/dodatkowa x1 – skutkuje wstawieniem tylko jednej krokwi
 • stała/dodatkowa pkt->pkt – skutkuje rozmieszczeniem krokwi na wskazanym odcinku przez dwa punkty.

Cechą charakterystyczną jest kolor różowy. Brak możliwości zmiany atrybuty na stały lub dystrybucyjny. 

Krokwie dystrybucyjne

Krokiew dystrybucyjna posiada przypisane informacje o parametrach dystrybucji. Krokwie dystrybucyjne posiadające jednakowe parametry dystrybucji stanowią jedną grupę. Edycja parametrów dystrybucji pojedynczej krokwi, ma wpływ na pozostałe krokwie o jednakowych parametrach. Możliwa jest zmiana zarówno ich rozstawu jak i ilości. W przypadku próby usunięcia dowolnej krokwi dystrybucyjnej, użytkownik będzie miał dwie opcje:

 • usunąć jedynie wybraną przez niego krokiew i zmienić warunki dystrybucji na wybranym odcinku
 • usunąć wszystkie krokwie o jednakowych parametrach dystrybucji.

Aby wstawić krokiew dystrybucyjną, należy w oknie dialogowym funkcji krokiew wybrać przycisk:

 • dystrybucja – skutkuje wstawieniem krokwi na połaci lub wybranym odcinku według parametrów określonych w kolejnym oknie – parametry dystrybucji krokwi.

Atrybuty krokwi - wstawianie krokwi dystrybucyjnej

Cechą charakterystyczną jest kolor czerwony oraz możliwość zmiany atrybutu na stały.

Zmiana położenia krokwi dystrybucyjnej np. przesunięcie o 20 cm spowoduje automatyczną zmianę atrybutu krokwi przesuwanej z dystrybucyjnej na stałą. Dodatkową konsekwencją jest ingerencja w układ krokwi sąsiednich.

Atrybuty krokwi - zmiana położenia krokwi dystrybucyjnej

Dlatego przy każdej takiej zmianie pojawi się okno z pytaniem – Czy chcesz zmienić parametry dystrybucji krokwi?

Atrybuty krokwi - kontrola układu krokwi

 • odpowiedź TAK – oznacza podział odcinka dystrybucji krokwi na dwie części. Dwa nowe odcinki dystrybucji otrzymują identyczne parametry dystrybucji. Skutkuje to całkowitą zmianą układu krokwi w stosunku do wyjściowego

Atrybuty krokwi - zmiana położenia krokwi dystrybucyjnej - zachowanie starego układu krokwi

 • odpowiedź NIE– oznacza podział odcinka dystrybucji krokwi na dwie części. Aby zachować wyjściowy układ (rozstaw) krokwi, dwie sąsiednie krokwie: z lewej i prawej strony krokwi przesuwanej otrzymują również atrybut stała. W ten sposób zostaje zachowany rytm krokwi na odcinku oraz parametry dystrybucji.

Atrybuty krokwi - zmiana położenia krokwi dystrybucyjnej - nie zachowanie starego układu krokwi

 

Comments are closed.