Podatność podpór i węzłów

Podatność podpory i węzłów konstrukcji ma duży wpływ na wyniki obliczeń. Prawidłowo oszacowana i zdefiniowana podatność zarówno podpory jak i węzłów konstrukcji sprawia, że praca całej konstrukcji jest bardziej realistyczna. A co za tym idzie wyniki obliczeń są bliższe prawdzie.
Kontrola podatności translacyjnej i rotacyjnej stała się dostępna od wersji DC-Statik v21. Projektanci mogą z niej skorzystać przy definicji parametrów podpór belek oraz węzłów konstrukcji wiązara.

Belka

Definicję podpory podatnej jest realizowana w zakładce podparcia/węzły/przeguby. Posiada ona charakterystyczne oznaczenie.

Podpora dowolna - symbol

Podpora podatna umożliwia pełną kontrolę wszystkich stopni swobody podpory. Za pomocą pól zaznaczenie (1) możliwe jest blokowanie przemieszczeń lub rotacji. Zwolnienie wybranego stopnia swobody automatycznie umożliwia definicję jego podatności. Podatność translacyjna (2) jest wyrażana bezpośrednio w [kN/m]. Podatność rotacyjną (3) można wyrazić w jednostkach względnych, procentowo lub bezpośrednio w [kN/rad]. Zmiana między wartościami względnymi, a bezwzględnymi następuje w wyniku skasowania wartości i potwierdzenia klawiszem ENTER.

Podpora dowolna - kontrola stopni swobody i podatności

Wiązar

Schemat statyczny wiązar może również wykorzystywać podpory podatne, podobnie jak belki. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość kontroli podatności/usztywnienia węzłów konstrukcji.
Definicja podatności węzła jest realizowana w zakładce węzły konstrukcji. Z listy należy wybrać opcję Połączenia obliczeniowe – dowolne. Wybrany typ węzła umożliwia pełną kontrolę wszystkich stopni swobody węzła. Za pomocą pól zaznaczenie możliwe jest blokowanie przemieszczeń lub rotacji. Zwolnienie wybranego stopnia swobody automatycznie umożliwia definicję jego podatności. Podatność jest wyrażana bezpośrednio:

  • translacyjna w [kN/m]
  • rotacyjną [kN/rad].

Węzeł obliczeniowy - kontrola stopni swobody i podatności

 

Comments are closed.