System orientacji w modelu

System orientacji w modelu to małe okno, domyślnie zadokowane w lewym dolnym rogu programu.

okno sytemu orientacji w modelu

Ponieważ jest to okno dokowane, może być używane również w formie okna niezależnego, np. na drugim monitorze. Pozwala ono użytkownikowi, w sposób graficzny zorientować się w jakiej części modelu aktualnie pracuje lub jak ułożony jest widok modelu w przestrzeni 3D

W modułach projektowych 2D okno to prezentuje:

moduł podgląd
ŚCIANA; KONSTRUKCJA ŚCIANY układ ścian bieżącej kondygnacji UKŁAD ŚCAIN W MODELU
STROP; KONSTRUKCJA STROPU układ pól stropowych bieżącej kondygnacji układ pól stropowych bieżącej kondygnacji
(2D) DACH; KONSTRUKCJA DACHU; LUKARNA  układ połaci dachowych wraz z konturem dachu układ połaci dachowych wraz z konturem dachu
WIĄZAR pozycję wiązarów na rzucie połaci pozycję wiązarów na rzucie połaci
WIDOKI/PRZEKROJE pozycje i zakres bieżącego widoku/przekroju na rzucie całego budynku pozycje i zakres bieżącego widoku/przekroju na rzucie całego budynku

 

W modułach 3D (DACH; D-CAM) okno to pokazuje bieżący układ podstawowych osi współrzędnych X Y Z. Użytkownik może dokonać wyboru jednego z 7 sposobów tej prezentacji:

wybór podgląd
(żaden) brak okna
KOORDSYS0 system orientacji w modelu
KOORDSYS1 system orientacji w modelu
KOORDSYS2 system orientacji w modelu
KOORDSYS3 system orientacji w modelu
KOORDSYS4 system orientacji w modelu
KOORDSYS5 system orientacji w modelu
KOORDSYS6 system orientacji w modelu

Jeśli użytkownik chce włączyć/wyłączyć okno lub dokonać zmiany sposobu prezentacji układu współrzędnych może to zrobić tylko w module D-CAM. W menu wybieramy polecenie: plik – ustawienia – parametry-globalnie (1-7-2). W oknie tym należy wskazać odpowiednią pozycje w wierszu „system orientacji przestrzennej”:

Comments are closed.