System orientacji elementów

Orientacja elementu - strony odniesienia

Trójwymiarowy model konstrukcji składa się z wielu elementów umieszczonych w przestrzeni. Ich położenie jest opisane w globalnym układzie współrzędnych. Niezależnie od tego każdy z elementów posiada własny lokalny układ współrzędnych. Orientacja elementu, opis stron elementu jest realizowany w lokalnym układzie współrzędnych. Czytaj dalej

Pomiary modelu konstrukcji

Umiejętność sprawnego odczytywania informacji z modelu to klucz do szybkiego i poprawnego rozwiązywania zagadnień projektowych. Wymiary projektowanych konstrukcji stanowią podstawę pracy każdego użytkownika programu. Warto zapoznać się z możliwościami jakie daje system w tym zakresie.

Czytaj dalej