System orientacji elementów

Trójwymiarowy model konstrukcji składa się z wielu elementów umieszczonych w przestrzeni. Ich położenie jest opisane w globalnym układzie współrzędnych. Niezależnie od tego każdy z elementów posiada własny lokalny układ współrzędnych. Orientacja elementu, opis stron elementu jest realizowany w lokalnym układzie współrzędnych.

Punkt wstawienia elementu

System wstawiania elementów w module D-CAM składa się z czterech punktów na krawędziach elementu oraz punktu środkowego, umieszczonego w osi elementu. Punkt nr 1 umieszczony jest w punkcie początkowym lokalnego układu współrzędnych. Pozostałe punkty 2, 3 i 4 umieszczone są na płaszczyźnie YoZ i ustawione zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Orientacja elementu - punkty wstawienia

UWAGA !

Punkty wstawiania elementu w modułach D-ŚCIANA, D-STROP, D-DACH mają inne znaczenie i są dostosowane do specyfiki tych modułów.

Strony elementu

Każdy element, bez względu na swój przekrój poprzeczny, posiada opis w formie prostopadłościanu. Są to tak zwane strony odniesienia:

  • strona A – początek elementu 
  • strona B – koniec elementu
  • strona C – dół elementu
  • strona E – góra elementu
  • strona D – lewa strona elementu
  • strona F – prawa strona elementu

Orientacja elementu - strony odniesienia

Układ stron C, D, E, F jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.

Tekstury elementów

Sposób teksturowania brył w modelu jest ściśle powiązany z lokalnym układem współrzędnych rozpatrywanej belki czy płyty. Większość materiałów posiada tzw. orientowane tekstury przypisywane do konkretnych stron brył 3D. Zmian lokalnego układu współrzędnych lub zaburzenie proporcji wymiarowych w głównych kierunkach bryły może skutkować niewłaściwym wyświetlaniem tekstur:Płyta CLTObróbki mechaniczne elementu

Prawidłowa definicja obróbek mechanicznych wymaga określenia: parametrów geometrycznych, lokalizacji na elemencie oraz strony odniesienia. Strona odniesienia ogrywa kluczową rolę w definicji obróbek, ponieważ w sposób jednoznaczny określa podejście narzędzia roboczego do wykonania danej obróbki.

Przykład

Strona odniesienia dla wiercenie nieprzelotowego jest jednoznaczna i nie budzi wątpliwości, z której strony ma podejść agregat wiertarski. Sprawa już tak oczywista nie jest w przypadku wiercenia przelotowego, które przechodzi na dwie strony. W tym przypadku strona odniesienia przypisana do obróbki określa podejście wiertła.

Comments are closed.