Kombinacje obciążeń

Obliczenia konstrukcji budowlanych należy wykonać z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zwanych kombinacjami obciążeń. Algorytm budowania kombinacji obciążeń dostosowany jest stanu granicznego podlegającego analizie: SGN oraz SGU. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawiera norma PN-EN 1990, Podstawy projektowania konstrukcji. DC-Statik usprawnia proces projektowania konstrukcji budowlanych poprzez automatyczne zebranie obciążeń oraz gotowej kombinatoryce obciążeń jaką posiada.

Stan graniczny nośności (SGN) – kombinacje obciążeń

Kombinacje obciążeń dla stanu granicznego nośności uwzględniają obliczeniowe wartości obciążeń stałych oraz zmiennych. Prawdopodobieństwo pojawienia się obciążeń zmiennych określone jest współczynnikiem  jednoczesności obciążeń.

 

 

kombinacja obciążeń dla stanu granicznego nosności wzór 6.10

oznaczenia:

γGj , γQi– współczynnik bezpieczeństwa

Gkj – obciążenia stałe 

Qkj – obciążenia zmienne

Ψ0i – współczynnik jednoczesności obciążeń 

Przykładowa kombinacja obciążeń dla schematu obliczeniowego – KROKIEW

Nr kombinacjiFormuła kombinacji
11.35 g
21.35 g + 1.50 sv
31.35 g + 1.50 s1
41.35 g + 1.50 s2
51.35 g + 1.50 w000d
61.35 g + 1.50 w000d + 0.75 sv
71.35 g + 1.50 sv + 0.90 w000d
81.35 g + 1.50 w000d + 0.75 s1
91.35 g + 1.50 s1 + 0.90 w000d
101.35 g + 1.50 w000d + 0.75 s2
111.35 g + 1.50 s2 + 0.90 w000d
121.35 g + 1.50 w000s
131.35 g + 1.50 w000s + 0.75 sv
141.35 g + 1.50 sv + 0.90 w000s
151.35 g + 1.50 w000s + 0.75 s1
161.35 g + 1.50 s1 + 0.90 w000s
171.35 g + 1.50 w000s + 0.75 s2
181.35 g + 1.50 s2 + 0.90 w000s
191.35 g + 1.50 w090d
201.35 g + 1.50 w090d + 0.75 sv
211.35 g + 1.50 sv + 0.90 w090d
221.35 g + 1.50 w090d
231.35 g + 1.50 w090d + 0.75 sv
241.35 g + 1.50 sv + 0.90 w090d
251.35 g + 1.50 w090d + 0.75 s1
261.35 g + 1.50 s1 + 0.90 w090d
271.35 g + 1.50 w090d + 0.75 s2
281.35 g + 1.50 s2 + 0.90 w090d
291.35 g + 1.50 w090s
301.35 g + 1.50 w090s + 0.75 sv
311.35 g + 1.50 sv + 0.90 w090s
321.35 g + 1.50 w090s + 0.75 s1
331.35 g + 1.50 s1 + 0.90 w090s
341.35 g + 1.50 w090s + 0.75 s2
351.35 g + 1.50 s2 + 0.90 w090s
361.35 g + 1.50 w180s
371.35 g + 1.50 w180s + 0.75 sv
381.35 g + 1.50 sv + 0.90 w180s
391.35 g + 1.50 w180s + 0.75 s1
401.35 g + 1.50 s1 + 0.90 w180s
411.35 g + 1.50 w180s + 0.75 s2
421.35 g + 1.50 s2 + 0.90 w180s
431.35 g + 1.50 w180d
441.35 g + 1.50 w180d + 0.75 sv
451.35 g + 1.50 sv + 0.90 w180d
461.35 g + 1.50 w180d + 0.75 s1
471.35 g + 1.50 s1 + 0.90 w180d
481.35 g + 1.50 w180d + 0.75 s2
491.35 g + 1.50 s2 + 0.90 w180d

Oznaczenie symboli w tabelce:

  • g – obciążenia stałe
  • s1 – obciążenie śniegiem wariant 1 (nierównomierne obciążenie śniegiem dachu, maksymalne obciążenie lewej połaci dachu)
  • s2 – obciążenie śniegiem wariant 2 (nierównomierne obciążenie śniegiem dachu, maksymalne obciążenie prawej połaci dachu)
  • sv – obciążenie śniegiem całkowite (równomierne obciążenie śniegiem dachu)
  • w000d – wiatr 0⁰ max – (wiatr z lewej strony maksymalna wartość obciążenia)
  • w000s – wiatr 0 min – (wiatr z lewej strony minimalna wartość obciążenia)
  • w090d – wiatr 90⁰ max – (wiatr prostopadle maksymalna wartość obciążenia)
  • w090s – wiatr 90⁰ min – (wiatr prostopadle minimalna wartość obciążenia)
  • w180d – watr 180⁰ max – (wiatr z prawej strony maksymalna wartość obciążenia)
  • w180s – wiatr 180⁰ min – (wiatr z prawej strony minimalna wartość obciążenia)

Stan graniczny użytkowalności (SGU) – kombinacje obciążeń

Kombinacje obciążenia dla stanu granicznego użytkowalności wyznaczają odkształcenia konstrukcji, zależne od wartości charakterystycznych efektów oddziaływań na konstrukcję. Kombinacje dla SGU w programie DC-Statik stworzone są według poniższego wzoru normowego :

kombinacja obciążeń dla stanu granicznego użytkowalności wzór 6.14b

oznaczenia:

 γQi– współczynnik bezpieczeństwa

Gkj – obciążenia stałe 

Qk1 , Qkj – obciążenia zmienne

Ψ0i – współczynnik jednoczesności obciążeń 

Przykładowa kombinacja obciążeń dla schematu obliczeniowego – KROKIEW

Nr kombinacjiFormuła kombinacji
1g + sv
2g + s1
3g + s2
4g + w000d
5g + w000d + 0.50 sv
6g + sv + 0.60 w000d
7g + w000d + 0.50 s1
8g + s1 + 0.60 w000d
9g + w000d + 0.50 s2
10g + s2 + 0.60 w000d
11g + w000s
12g + w000s + 0.50 sv
13g + sv + 0.60 w000s
14g + w000s + 0.50 s1
15g + s1 + 0.60 w000s
16g + w000s + 0.50 s2
17g + s2 + 0.60 w000s
18g + w090d
19g + w090d + 0.50 sv
20g + sv + 0.60 w090d
21g + w090d + 0.50 s1
22g + s1 + 0.60 w090d
23g + w090d + 0.50 s2
24g + s2 + 0.60 w090d
25g + w090s
26g + w090s + 0.50 sv
27g + sv + 0.60 w090s
28g + w090s + 0.50 s1
29g + s1 + 0.60 w090s
30g + w090s + 0.50 s2
31g + s2 + 0.60 w090s
32g + w180s
33g + w180s + 0.50 sv
34g + sv + 0.60 w180s
35g + w180s + 0.50 s1
36g + s1 + 0.60 w180s
37g + w180s + 0.50 s2
38g + s2 + 0.60 w180s
39g + w180d
40g + w180d + 0.50 sv
41g + sv + 0.60 w180d
42g + w180d + 0.50 s1
43g + s1 + 0.60 w180d
44g + w180d + 0.50 s2
45g + s2 + 0.60 w180d

Comments are closed.